معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / لاچین

لاچین

لاچین (falco peregrinus) ، پرّندة صاحبچنگالیست از عایلة falconidae و او را به زبان روسّی «سپسن» می‌گویند. درازی تنش 40-50 سم؛ وزنش 500-1000 گرمّ. لاچین مادینه از لاچین نرینه کلانتر است. رنگ لاچین خاکستری سیاهتاب بو­ده، در شکم و پشتش خطهای کندلنگ دارد. بالهایش دراز تیز، در همه جا (غیر از انترکتیکه و قسم زیاد امیریکة جنوبی) وامیخورد.

در روسیه از تندره تا سرحدهای جنوبی زندگی می‌کند؛ در درختها، کمر خرسنگها، ز­مین، بعضاً در ساختمانها (برج، مناره و مانند اینها) لانه ساخت 2-6 توخ­م خاکستری می‌گذارد و آنها را مادینه 28 شبانه‌روز زیر می‌کند. xوراک اساسی لاچین-پرّنده‌ها (کفتر، کبک و غیره) می‌باشد.

در تاجیکستان در قطارکوههای حصار، باباتاغ، آقتاغ و ناحیه‌های به آنها همشفت وامیخورد. در جایهای زمستانوزران در وقت کوچ دائما همراه مرغابی، لایخورک و دیگر پرّنده‌های نزدیابی می‌باشد. وقت کوچ لاچین به جای زمستان‌گذرانی به مقدار خوراک وابسته است. لاچین در آسیای میانه از زمانهای قدیم چون پرّندة شکاری رام کرده می‌شود.

ویدیا در بارة لاچین

با یاری لاچین اهالی محلی کبک، روباه، خرگوش، کفتر و دیگر هیوانها را شکار می‌کنند. لاچین پرّندة نادر است. وه‌ای به «کتاب سرخ هیوانهای نادر و نیستشونده» بینلخلقی داخل کرده شده است.

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …