معلومات آخرین
Home / جامعه / خانة بچگان

خانة بچگان

خانة بچگان، در ا.ج.ش.س. مؤسسة دولتی تربیوی برای بچگانی، که از پدر و مادر جدا مانده‌اند یا علاقة خود را با آنها گم کرده‌اند و به یاری و محافظت دولت محتاجند. در سالهای اوّل حاکمیت ساویتی xانة بچگان در اختیار کمیسریت خلقی تأمینات ساتسیلی بوده، از س. 1920 به سیستم آرگنهان معارف خلق گذشت. دو خیل xانة بچگان موجود است: xانة بچگان تامکتبی-برای بچگانّ تا 7-ساله و مکتب-برای بچگان 7-18 ساله. xانة بچگان  یکجایه با مکتب مسئله‌های تربیة کمونیست، انکشاف همه‌طرفة بچگان را حل کرده، تربییگیرنده‌ها را به حیات مستقلانه تییار می‌نماید. برابر بهتر گردیدن درجة نیکوهوالی محنتکشان عدد xانة بچگان و تربییگیرندگان آن کم می‌شود.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …