معلومات آخرین
Home / مختلف / پوستین

پوستین

پوستین، یک نوع لباس زمستانه را گویند. از قدیمولییام بی­ن حلقهای آسیای میانه دو خیل پوستین-ابردار و بی‌ابره وجود دارد. پوست برّه را برای آستین، تخته‌پشت، تیریز پارچه-پارچه بریده، از بی‌قصب و یا دیگر متاع زیبا فراویز تییار می‌کنند. اوّلا آستین، سر کتف، تیریز و پس بر دامن را می‌دوزند. از تریکای سیاه ابره تییار نموده، رویکش می‌کو­نند، فراویز و مغزی می‌دوزند، گریبانش را با ماشین درزدوزی و یا دستی چند قطار میده می‌دوزند، که آن پوستین ابردار نام دارد. در گذشته آن را آدمان دولتمند می‌پوشیدند. پوستین بی‌ابره از پارچه‌های کلان-کلان بریده شدة پوست سیرپشم گوسفند تییار کرده می‌­شود. چنین پوستینها را بیشتر در ریانهای کوهی و دهات می‌پوشند. هر دو خیل پوستین را استاهای مخصوص-پوستیلدوزان (مردان) ، در کراتیگین زنان نیز می‌دوزند. پوستین را از پوست روباه، خرس، گرگ، شغال، سنجاب و دیگر هایوانات وحشی نیز تییار می‌کنند.

ز. ا. شراکاوه.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …