معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / نیشست نرم

نیشست نرم

نشست نرم، چنین نشست اپّرت پریش کیهانی را می‌نامند، که در وقت آن سرعت اپّرت در لحظة رسش به سطح سیاره و یا دیگر جرمهای آسمانی کمترین (در حالت ایده‌آلی-صفر) است. نشست نرم باید بطونی کانستروکسیه و سیستمه‌های اپّرت و امکان‌پذیری کار منبعدة آن را تأمین نماید. در سییاره‌های اتمسفردار نشستی نرمّ اپّرتهای پریش را با راه نشستن چون سما­لیات یا با راه استفادة سیستمه‌های پرشیوتی تأمین کردن ممکن است. نشست نرم اپّرتهای پریش به جرمهای آسمانی بیتماسفیره با راه به واسطة محرک ترمزی رکیته یا تجهیزات مخصوص امارتیزتسیانی پرّه قطع کردن سورع­ت فرود به دست آورده می‌شود.

در بارمان

Инчунин кобед

samosval

سماسول

سماسول، ماشین خودریز، اتومبیل، پریسیپ یا نیمپریسیپ بارکشیست، که خود بارش را خالی می‌کند. سماسول …