معلومات آخرین
Home / اسپورت

اسپورت

سلتا

salto

سلتا (اتلیوی salto-جهش) ، س ا ل ت آ-م ا ر ت ا ل ا، در و ا ر ز ا ش و س ا ر ک، از جای ایست یا دویده به بالا جهیده، در هوا یک یا یکچند بار در حالت معلق چرخ زدن ورزشگر یا ارتیست را …

مفصل

زردالوی رخ جوانان

رخ جوانان، یک نوع زردآلو محلی. اساساً برای ترخوری استفاده می‌برند. بعد 4-5 سال کوچت شدنش حاصل می‌دهد. درختش مثل سده شاخ می‌راند. میوه‌اش ژوئن می‌پزد، وزنش 35-45 گ، رنگش زرد، یک طرفش سرخ، لونده، جلادار، خوشبوی (14-16% قند دارد). از در بیخ آن 125-200 کگ حاصل می‌گیرند. در اکثر …

مفصل

فوتبال

futbol

فوتبال (انگلیسی fاا1bll، از fااt-پایی و bll-توب) ، یک نوع اسپورت را گویند، که در آن ‌بازی کامنده‌های اسپورتی (در هر یک کامنده 11 نفر بازینگر) در میدان مخصوص (100-110 م 64-75 م) از دو طرفش دروازه‌دار صورت می‌گیرد. مقسد ‌بازی با پایی و دیگر عضوهای بدن (به غیر از …

مفصل

وستاد ورزش

ustodi-varzish

وستاد ورزش، در ا.ج.ش.س. عنوانهای زیرین اسپورتی تأسیس شده‌اند: 1) استاد اسپورت ا.ج.ش.س.، سال 1935 با قرار ساویت عالی فیزکولتورة نزد کیم-ا ا.ج.ش.س. مقرّر گردیدست. این عنوان به ورزشگرانی داده می‌شود، که در مسابقه‌های رسمی معیار و طلبات نظامنامة عمومی‌اتّفاقی اسپورت را اجرا کرده‌اند. در رسّ تاجیکستان بیشتر از 1400 …

مفصل

ونیویرسیده

universiada

ونیویرسیده، بازیهای اسپورتی عمومی‌جهانی استودینتان، که سال 1924 تعسیس شد. با تشبث فیدیرسیة عمومی‌جهانی اسپورتسمینهای انیویرسیتیتها گذرانیده می‌شود. از سال 1960 این جانب سالهای طاق بازیهای اسپورتی بهارانه و سالهای جفت بازیهای اسپورتی زمستانه برپا می‌گردند. شعار انیویرسیده: «علم-اسپورت-دوستی-صلح». استودینتان ساویتی در انیویرسیده از سال 1957 اشتراک می‌کنند. سال 1973 …

مفصل

ونوانهای اسپورتی

unvoni-ms

ونوانهای اسپورتی، نامهای فخری را گویند، که برای کامیابیها در مسابقه‌های بینلخلقی، ملّی، رسمی و اجرای معیار و طلبات اسپورت، فعالیّت ثمره‌بخش پیدگاگی، تریپیری و داوری می‌دهند. در ا.ج.ش.س. چنین عنوانهای اسپورتی فخری مقرّر شده‌اند: استاد خذمت‌نشان‌دادة اسپورت، ترینیر خذمت‌نشان‌دادة ا.ج.ش.س.، گراسّمییستیر ا.ج.ش.س.، استاد اسپورت ا.ج.ش.س.-ا کلسّ بینلخلقی، استاد اسپورت …

مفصل

تیبّ اسپورتی

tibbi-sporti

طبّ اسپورتی، مجوی تدبیرهای نظارتیست، برای بهداشت سلامتی و سر وقت آشکار نمودن بیماری ورزشگر. اصطلاح طبّ اسپورتی نسبتاً نو بوده، آن را به عوض «نظارت دُختُری» استفاده می‌نمایند. طبّ اسپورتی از تأثیر متقابلاً علم طبّ (گیگیینه، آناتومیه، فیزیولوژیه، بیاخیمیه، تیرپیه، جرّاحیه و غیره) و فنهان اسپورتی (نظریه‌ و متدیکة …

مفصل

تینّیس

tennis

تنیس، لون-تییلیس (انگلیسی-مرغزار، علفزار و tennis، احتمال، از فاوسوی tیnیz-اپه به شما، بگیرید) ، یک نوع ‌بازی اسپورتیست. حریف با رکیتکه توبچه را می‌زند و از بالای سدّ توری می‌توزراند، حریف دیگر آن را به رکیتکه برمی‌گرداند. اگر توپچه به زمین افتد، حریفی، که زده گردانده نتوانست، باخته حساب می‌شود. …

مفصل

تینّیس روی میز

tennisi-rui-miz

تنیس روی میز، پینگ-پانگ، یک نوع ‌بازی آپارتی رویمیزیست. آخر عصر 19 در انگلیه به وجود آمده، ابتدای عصر 20 در بسیار مملکتها پهن شده است. تینیس روی میز را اوّلها «پینگ-پانگ» می‌گفتیند، بعد تأسیس فیدیرسیة بینلخلقی تینیس روی میز (1926) نام حاضره را گرفت. تینیس روی میز میز رنگش …

مفصل

تشکیلات بینلخلقی اسپورت

varzish

تشکیلات بینلخلقی اسپورت، تشکیلات عمومیچهان و ریگیانلی غیریهوکومتی بینلخلقی در ساحة فیزکولتوره، تربیة جسمانی و اسپورت. تشکیلاتهای اسپورتی ملّی در بعضی موردها تشکیلاتهای بینلخلقی و بعضاً شخصان علی‌حده اعضایان تشکیلات بینلخلقی اسپورت به شمار می‌روند. تشکیلات بینلخلقی اسپورت به انیویرسلی (مثلاً، ساویت بینلخلقی، تربیة جسمانی و اسپورت) و مخصوص-از روی …

مفصل