معلومات آخرین
Home / مختلف / سکرینسکیی الکساندر نیکالیویچ

سکرینسکیی الکساندر نیکالیویچ

سکرینسکیی الکساندر نیکالیویچ (تولدش 15. 1. 1936، آرینبورگ) ، فیزیک ساویتی، آکادمیک اف ا.ج.ش.س. (1970؛  عزا-کارّیسپاندینت 1968). بعد ختم انیویرسیتیت دولتی مسکو (1959) در انستیتوت فیزیکة یدرای شعبة سیبیری اف ا.ج.ش.س. کار می‌کند. در این زمان از سال 1967 پروفسور انیویرسیتیت دولتی ناواسیبیرسک. اثرهایش اساساً به فیزیکة انرژیه‌های بلند و فیزیکه و تکنیکة سرعتفیزاهای ذره‌های زریدناک آیدند. لوریت مکافات لنینی (1967). با آردین بیرق سرخ محنت مکافاتاییده شده است.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …