معلومات آخرین
Home / علم / پیرفوزیه

پیرفوزیه

پیرفوزیه (از لات. ریگfusio-ریختن، جاری نمودن) ، اصول به رگهای خون‌گذر عضو، قسم بدن یا تمام ارگانیزم فرستادن محلولهای فیزیولوژی، خون و غیره. از پیر و در فیزیولوژیة عملی استفاده می‌برند. وه‌ای برای فعالیّت عضوها را مدّت مویین نگاه داشتن، فونکسیة آنها را آموخته، تأثیر گارمانها، فیرمینتها، می‌دیتارها و دارووار را به ارگانیزم تدقیق کر­دن امکان می‌دهد.

پیر و را هنگام عوض کردن عضو و بافته‌ها (نیگ. ترنسپلنتتسیه) نیز به کار می‌ب­رند. در شرایط مقرّری از خون تأمین کردن عضوهای بدن (مثلاً، پیروی گُرده، مغز سر و غیره)» که به وضع کار دل و تانوس رگهای خون‌گذر وابسته است، همچنین پیر و نامیده می‌شود.

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …