معلومات آخرین
Home / علم / میزیدها

میزیدها

میزیدها (mysidacea) یک قطار خرچنتشکلهای عالی را گویند. درازی تنشان 0، 5-2، 5 سم (بعضی میزیدها تا 18 سم می‌ش­وند) است. در قفس سینه 6 جفت پایی دارند. میزیدها بی می‌­تمارفاز انکشاف مایابند. زیاده از 600 نمودشان اساساً در بحرها تا چوقو­ری 7 کم زندگی می‌کند. در ا.ج.ش.س. قریب 100 نمود میزیدها، اساساً در بحرهای کسپیی، ازاو، در پایان‌آب دریاهای ولگا و دان زندگی می‌کنند. میزیدها خوراک خوب ماهی می‌باشند. برای افزودن محصول آب‌انبارها میزیدها در بسیار آب‌انبارهای مملکت معتادانیده شده‌اند. سالهای 1963-64 سه نمودشان (رگmysis intermedia، p. ullskyi و p. kovalevskyi) به آب‌انبار قیراقّم cap داده شد. آنها شیکدارن تیز افزوده تا آب‌انبار فرهاد رسیدند. سال 1973 به آب‌انبار نارک نیز 3 ملن میزیدها cap داده شد.

د .: اخراراف ف. ، ریزولتتы اک­کلیمتیزتسی میند و کیرکّومسکام ا فرخادسکام واداخرنیلیشخ، «داک­لدы ان تدجیکسکایی سّر»، 1968، ت. 11، j4 3.

ف. احراراو.

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …