معلومات آخرین
Home / جغرافیا / دیهة پوشکین

دیهة پوشکین

پوشکین، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق نوآباد pیان کالخوز‌‌آباد، ولایت قُرغان‌تپّه. تیرّیتاریة کالخوز «کمونیزم». از دیهه تا مرکز ساویت قشلاق 8 کم، تا ریان 24 کم؛ راه آسفالتپوش. اهالی‌اش 461 نفر (1981) ، تاجیکان. دیهه مکتب 8-ساله، کتابخانی، فیرمة گاوپروری و مگز دارد. ساحة اساسی خواجگی پخته‌کاریست. زمینها از دریای وخش آبیاری می‌شوند.

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …