Home / مدنیت و صنعت / نیروده یان

نیروده یان

نیروده (neruda) یان (09. 07. 1834، پرگه-22. 08. 1891، همان جا) ، نویسندة چک. در انستیتوت پرگه (از

سال 1853) حقوق و فلسفه را آموخ-ته است. محرر چند جرنل ادبی بود. به لیریکة گرجدنی، فلسفی و محرمانة نیروده (مجموعه‌های «کتاب شعرها»، 1868؛ «سرودهای کیهانی»، 1878؛ «سرودهای جمعة رند و الم»، نشرش 1896 و غیره) حس یگانگی تقدیر شاعر و وطن خاص است.

در پاوست و حکایه‌های مجموعه‌های «عربیسکه‌ها» (1864) ، «آدمان گوناگون» (1871) ، «پاوستهای کشورهای خرد» (1878) نیروده همچون استاد بزرگ نثر برآمد کرد. در این اثرها نیروده می‌شنها را فاش نموده، مهر و محبّت نسبت به «آدمان خرد» داشتة خود را افاده کرده است. در پاوست «پابرهنه‌ها» (1872) نیروده حیات کارگران بناکار موسمی را تصویر می‌کند. نیروده با دموکراتیزم موقع جمعیّتی‌اش و ایجادیات بدیعی یش در تشکّل رئالیزم چک رل مهم بازیده است.

در بارمان

Инчунин кобед

باقی خمدانکی

باقیی خومدانکی شاعر تاجیک (عصر 16). در سمرقند تولد یافته، زندگی و ایجاد کرد­ست. موافق …