معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / مدرسة دیوان‌بیگی

مدرسة دیوان‌بیگی

مدرسة دیوان‌بیگی، یادگاری معماری عصر 17 در بخارا، که با تشباوس وزیر امامقولیخان نادر دیوان‌بیگی بنیاد گردیده است (1623). مدرسة دیوان‌بیگی اصلاً به صفت کاروانسرایی ساخته، بعدتر به مدرسه تبدل داده شده است. بنا بر آن در مدرسة دیوان‌بیگی ایوان، مسجد و درس‌خوانه برین جزءهای خاص مدرسه نیستند. چار طرف آن را حجره‌های خرد رواقدار اشغال کرده‌اند. مدرسة دیوان‌بیگی دوقبطه بوده، در قسم شرقی انسمبل لبیهوز، که به آن مدرسة کوکلتاش (آخر عصر 16) ، خانقاه دیوان‌بیگی (1620) ، حوض کلان (1620) داخل می‌شوند، واقع است.

للخوسوس، باقیمانده‌های کاشیکاری پیشطاق مدرسة دیوان‌بیگی، که تمثال آهوها و لکلکها را هنگام پرواز انعکاس نموده است، دقّتجلبکننده است. چنین تصویر موجودات زنده در یادگاریهای معماری آسیای میانه حادثة نادر است. در هر دو طرف پیشطاق در در قَبَت سیتاگی ایوان رواقدار موجود است، که به بنا زینت علاوگی می‌بخشند. یادگاری در محافظت دولت است.

در خریط

د .: پوگچینکاوه گ. ا.. ریمپیل ل. ا. ، وыدیوشییسیه پمیتنیک ارخیتیکتورы ازبیکیستنه، تشکینت 19s8؛ پوگچینکاوه گ. ا. ، ثمرکند، بوخره، م. ، 1961.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …