معلومات آخرین
Home / مختلف / فوری جن بتیست جازیف

فوری جن بتیست جازیف

فوری (غاurier) جن بتیست جازیف (21. 3. 1768، آسیر-16. 5. 1830، پریج) ، متیمتیک و فیزیک فرنسوی، اعضای فخری خارجی آکادمی فنهای پتربورگ (1829). اثرهایش به الگیبره، معادله‌های دیفرانسیلی و فیزیکة متیمتیک آیدند. اثر مشهور و «نظر تحلیلی گرمی» (1822) نقطة مهمی برای به وجود آوردن نظریه‌ن قطارهای تریگانامیتر گردید.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …