معلومات آخرین
Home / علم / بدولّازاده ابدوقههار

بدولّازاده ابدوقههار

عبدالله‌زاده ابدوقههار (1893، دیهه کیستکوز ناحیة خجند-1975،  همان جا) ، آموزگار، نخستین معلم خذمت‌نشان‌دادة مکتب رسّ تاجیکستان   (1942). سال 1914 در زاد­گاهش اوّلین مکتب روسی گشاده شد و عبدالله‌افه در آن جا سواد آموخت.

سال 1921 کورس کوتاهمودّت معلمی را در شهر تاشکند ختم نموده، یکی از ترغیباتچیان نمایان معرفت در جمهوری گردید. در وظیفه‌های گوناگون مقامات معارف تاجیکستان کار کرده است. سالهای دراز دیرکتور مکتب میانة رقم 5-ا ناحیة خجند بود.

دیپوتته ساویت عالی رسّ تاجیکستان   (دعوتهای 2-4). با آردینهای لنین، بیرق سرخ محنت، مدالها و گرماته‌های فخری پریزیدیوم ساویت عالی رسّ تاجیکستان سرفراز گردیده است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …