معلومات آخرین
Home / مختلف / سکابیلیف میخائیل دمیترییویچ

سکابیلیف میخائیل دمیترییویچ

سکابیلیف میخائیل دمیترییویچ (29. 9. 1843، پتربورگ-7. 7. 1882، مسکو) ، خادم حربی روس، ژنرال از انفکتیریه (1881). از عایلة آفیسیر. بعد ختم آکادمی شتب ژنرالی نیکاله‌یف (1868) او را در رتبة شتبس-راتمیستر به آکروت حربی ترکستان فرستادند. سال 1872 به شتب ژنرالی تعیین می‌گردد، سال 1873 در رتبة پادپالکاونیک هنگام یورش خیوه به آترید منقیشلاق داخل می‌شود. در فرو نشاندن شورش خوقند (1873-76) اشتراک کرد. سال 1875 سکابیلیف را به اختیار ژنرال-گوبرناتور ترکستان می‌فرستند.

  سال 1876 به ایکسپیدیتسیة علمی پامیر و آلایی راهبری نمود. اعضایان آن دایر به پامیر و وادی قطارکوههای آلایی مقاله‌های جالب دقّت نوشتند، کلکسیون اینتامالاگی جمع کردند. از فوریه 1876 گوبرناتور حربی ولایت فرغانه تعیین شده، در آسیای میانه سیاست مستملکداری مطلقیّت را جاری کرد. اشتراکچی جنگ روسیهیو ترکیه (1877-78). سالهای 1878-80 فرمانده کارپوس بود. 1880-81 ایکسپیدیتسیة دوّم حربی اخلتیکین را راهبری کرد.

                                                                                       ش. یوسفاو.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …