معلومات آخرین
Home / علم / موقنّیه

موقنّیه

موقنّیی (منسوب به مقنّع) ، ادیالوژی رسمی عصیان مقنّع. به تشکول موقنّیه غایه‌‌های اجتماعی مضحکیه تأثیر رسانیده‌اند. موقنّیه تقسیم عادلانة ثروت، خاتمه دادن حکمرانی عربها و برهم زدن نابرابری اجتماعی را طلب می‌کرد. دعوت اجتماعی موقنّیه در بین عامّه طرفداران زیاد پیدا کرد، ولی در نتیجة سازش عربها با اشرافان محلی عصیان شکست خورد.

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …