معلومات آخرین
Home / مختلف / مگنیت دائمی

مگنیت دائمی

مگنیت دائمی (یون. magnetis، از magnetis lithos؛ عیناً-سنگ مگنیسیه-شهر قدیم در آسیای خرد) ، مصنوعات شکلشان مویین (نعلشکل، گلشکل و غ .) «که از متریالهای فیرّامگنیتی یا فیرّیمگنیتی پیشکی مگنیتناک کرده شده ساخته می‌شوند و اندوکتسیة مگنیتی خود را بعد قطع تأثیر میدان مگنیتناککننده نیز نگاه می‌دارند.

مگنیت دائمی آهن، نیکل و بعضی متالهای دیگر را جذب می‌کند. مگنیت دائمی آزاد آویزان کرده شده قد-قد مریدئن مگنیتی جایی می‌گیرد، در این حال نوگ به شمال نگران مگنیت دائمی را قطب شمال و نوگ به جنوب نگران آن را قطب جنوب مگنیت دائمی می‌نامند. مگنیت دائمی چون منبة مستقل میدان مگنیتی دائمی در الکتروتیخنیکه، رادیوتیخنیکه، اتوماتیکه وسیع استفاده می‌شود. در تکنیکه جسمهای با جریان الکتر مگنیتناک کرده شده-الکترومگنیتها نیز معمولند.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …