معلومات آخرین
Home / جامعه / یستیراهتگاه

یستیراهتگاه

خانة استراحت، مؤسسة بهداشتییست، که ریجیم مقرّری دمگیری دارد و برای استراحت آدمان سالم پیش‌بینی شده است. یکمین خانة بچگان در ا.ج.ش.س. با تشبث و. ا. لنین س. 1920 در پیتراگرد تشکیل شده بود. خانه‌های استراحت عمومی (برای کلانسالان) و مخصوص (عایلوی، برای زنهای حامله، جوانان، بینیکالخازی، ساحل دریاوی و بحری و غ .) می‌شوند. آنها برای دمگیری یکروزه‌ا، 12-روزه و 24-روزه تهیه ش و-ده‌اند.

کار xانة بچگان دائمی (تمام سال) یا موسمی می‌شود. در xانة بچگان برای بیشتر هوای تازه گرفتن، سیاحت، ایکسکورسیه‌ها، مشقهای جسمانی و اسپورتی، با توریزم مشغول شدن امکانیّت خوب موهییاست.

قیسم اساسی پتیاوکه‌ها را به خانه‌های استراحت کامیتیتهای محلی اتّفاقهای کسبه بی‌پول یا فقط 30% نرخش را گرفته می‌دهند. در تاجیکستان سه xانة بچگان («قpoتاغ»، «یوراز»، «کانی‌بادام») و یک پنسیانت (در قراتاغ) هست. در خانه‌های استراحتی نامبرده نه فقط محنتکشان تاجیکستان، اینچنین ساکنان دیگر ریسپوبلیکه‌های برادری استراحت می‌کنند. ا، س. رجب‌اف.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …