معلومات آخرین
Home / مختلف / «فتوّتنامه»

«فتوّتنامه»

«فتوّتنامه» اثر منظوم شاعر عصر 12 عطّار، که به آیین جوانمردی (فتوّت) عاید است. از 82 بیت عبارت بوده، در بهر هزج نوشته شده است. شاعر در «فتوّتنامه» فکر و اندیشه‌های خود را عاید به آیین جوانمردی جمع‌بست نموده است. عطّار در آغاز به مردم مراجعت کرده، آنها را به رعایة آیین جوانمردی دعوت می‌نماید. شاعر معتقد است، که ضمن آموزش علوم زمانه انسان باید عملیة جوانمردی را نیز بشناسد. عطّار 72 شرط اساسی جوانمردی را به قلم داده است. به عقیدة شاعر، راستی نخستین شرطی جوانمردیست:
نخوستین راستی را پیشه کردن،
چ و نیکان به بدی اندیشه کردن.
دیگر شرطهای جوانمردی نیز در اثر بیان شده، بیشتر عقیده‌های اومانیستی شاعر را افاده کرده‌اند. ق. واسییف.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …