معلومات آخرین
Home / جغرافیا / دریای سنگزار

دریای سنگزار

سنگزار، دریایست در ولایت جیزّخ ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیستی ازبکستان. طولش 198 کیلومتر، مساح. حوزه‌اش 3220 کم2 (قنسم کوهی‌اش). از نشیبی شمالی قطارکوه ترکستان آغاز یافته، به کول بستة توزکان (کنار غربی میرزاچول) می‌ریزد. بالاآب دریا غورلسّایی نام دارد. دریا در نزدیکی دیهه کیچیک قراشقشق بعد همراه شدن جانتیکسایی سنگزار نام می‌-گیرد. پایانتر از شهر جیزّخ باشد، سنگزار قیلی می‌نامند. سنگزار دریای کم‌آب است. صرف بسیارسالة آب (در نزدیکی گلقیشلاق) به حساب میانه قریب 2 متر3/ثانیه. آب سنگزار یکجایه با آب کانال ایسک تویتارتر برای آبیاری واحة جیزّخ صرف می‌شود. در درآمدگاه واحه صرف بسیارسالة آب به حساب میانه 4 متر3/ثانیه. بعد از واحة جیزّخ گذشتن مجرای دریا اکثر وقت خشک می‌شود. منبه‌اش آبهای برف و باران. دورة پرآبی‌اش از آخر مارت تا اوّل ژوئیه. با مقصد تنظیم و استفادة ثمره‌ناک آب سنگزار آب‌انبار جیزّخ ساخته شده است. به واسطة کانال ایسک تویتارتر به سنگزار آب دریای زرافشان جاری شده، در پایانتر واحة جیزّخ به آن آب کانال جنوب میرزاچول، اینچنین زیاده از 80 سای و دریاچه‌ها (خوجسایی، بایقونغیرسایی، کوکجرسایی، آقّورغانسایی، تنگتاپدیسایی، سوتریق، بخمزارسایی، نوقسایی و غیره) همراه می‌شوند.

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …