معلومات آخرین
Home / جغرافیا / ویلایت سرخاندریا

ویلایت سرخاندریا

سورخاندریا، ولایتیست در هیت ریسپوبدلیکة ساویت سوسیالیستی ازبکستان (از 6 مارت 1941). مساحتش 20، 8 هزار کم2. اهالی‌اش 1054 هزار نفر (1984) ، اهالی شهری 20%. 12 ریان مأموری، 8 شهر دارد. مرکزش شهر ترمذ. حدود سرخاندریا را شاخه‌های قطارکوه حصار و پستخمیها (بلندیشان 300-400 م) فرا گرفته‌اند. حرارت میانة ژانویه 3°س، ژوئیه 3241 بارشات سالانه 120-130 مّ، در کوهها تا 350 مّ. دریاها: سرخان، شیر‌‌آباد؛ کانالها: هزارباغ، قُمقورغان، زنگ، شیر‌‌آباد. در سرخاندریا بیشتر استخراجینیفت، گاز، انگشت، استحصال مصالح بناکاری، صناعت پخته، کارکرد متال، خوراکواری ترقّی کرده است. بیشتر پخته و غلّه‌دانه (گندم، شالی) می‌کارند. باغدار، تاکداری و کرمکداری نیز رواج یافته‌اند. گوسفندپروری ساحة مهم چارواداریست. سرخاندریا با آردین لنین («1967) مکافاتانیده شده است.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …