معلومات آخرین
Home / جامعه / تشکیلات همکار و ترقّیات اقتصاد

تشکیلات همکار و ترقّیات اقتصاد

تشکیلات همکار و ترقّیات اقتصاد، تشکیلات اقتصادی بینیدولتییست، که 24 مملکت را در بر می‌گیرد. از جم-له اوستریه، استرالیا، بلژیک، بریتنیة کبیر، اتلیه، اسپنیه، نارویگیه، پارتوگلیه، رفگ، فنلندیه، فرنتسیه، شوییتسریه، شمه، یونان، ژاپن و غیره.

سال 1961 تأسیس شده است. فعّالیّتش رسماً به مطابق‌کنانی سیاست اقتصادی و موافقت برنامة یاری به مملکتهای ترقّیکننده روانه شده است. دایرة فعّالیّتش محدود می‌باشد. قرارگاهش شهر پریج.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …