معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / ریفرکتامیترها

ریفرکتامیترها

ریفرکتامیترها، اسبابهایند برای چِن کردن نشان‌دهندة شکست روشنایی. لبارتاری و صناعتی (دتچیکهای ریفرکتامیتری) می‌شوند.

در بارمان

Инчунин кобед

samosval

سماسول

سماسول، ماشین خودریز، اتومبیل، پریسیپ یا نیمپریسیپ بارکشیست، که خود بارش را خالی می‌کند. سماسول …