Home / علم / نیفراز

نیفراز

نیفراز (از یون. nephros-گُرده) ، سندرام نیفرازی، بیمارییست، که هنگام گرفتار به آن بیشتر کپیلّیرهای گُرده علّت می‌یا­بند. در نتیجة بیماریهای نیف­ریت، دیبیت قند سرایت و ایزفالودشوی به وجود می‌آید. بعضاً بچگان 3-5-ساله به نیفراز گرفتار می‌شوند. علامتهای hیفراز با پیشاب خارج شدن سفیده و در خون زیاد شدن مقدار خالیستیرین و کم شدن سفیده.

م و آ ل ا ج ا: پرهیز، استعمال داروهای شاشران و مقوّی، انتی­بیاتیکها، گارمانهای استرادی.

در بارمان

Инчунин кобед

bozpech

بازاراوه صناعت شکورافنه

بازاراو صناعت شکورافنه (تولد 29. 8. 1932، ناحیة ینگیبازار-حاضره شهر وحدت). د. ا. پیدگاگی (2006). …