معلومات آخرین
Home / علم / میکاوسکیی نیکاله‌ای یکاولی­ویچ

میکاوسکیی نیکاله‌ای یکاولی­ویچ

میکاوسکیی نیکاله‌ای یکاولی­ویچ (20. 04. 1881، ناواگیارگییوسک، حاضره مادلین، پالشه-08. 08. 1950، مسکو) ، بسته‌کار ساویتی، ارتیست خلقی اتّحاد شوعروی (1946) ، دکتر علمهای صنعت‌شناسی (1940). س. 1911 صنف کامپا-زیتسیة کانسیروتاریة پتربورگ را (نزد ا. ک. لیداف) ختم کر­ده است. اثرهای نخستینش هنگا­م تحصیل ایجاد شده‌اند (سمفونیة 1-م، 1908؛ سمفونیاتّه، 1910؛ تمثیل سمفونی «سکوت»، 1909؛ 2 کورتیت تاری، سانته و غیره). از سال 1911 همچون موسیقی‌شناس برآمد کرده، یکی از مقالهنای پرارزش خود «بیتخاوین و چیکاوسکیی» را نوشت (1912). از سال 1921 پرافیسّر کانسیروتاریة مسکو. بیشتر از 80 بسته‌کار را تربیه نموده است (از آن جمله و. یه. شیبلین، ا. ا. خچتو­رین، د. ب. کبلیوسکیی، و. گ. فیری،

و. ا. موردیل و دیگران). میسکاوسکیی برجسته‌ترین سمفونیست زمان حاضره و یکی از سرآمدان سمفونیة ساویتیست. مؤلف 27 سمفونیه و یک قطار اثرها برای ارکستر سمفونی. انکشاف ایجادکارانة عنعنة کلاسیک در افادة موضوع، آبرز و درک واقعیت معاصر، گوناگون‌رنگی مندرجه، ه­میشه به آبرزهای خلق رویی آوردن خصلتهای خاص ایجادیات و می‌­باشند. هر یک سمفونیش وظیفة خاص ایجادی دارد: سمفونیه‌های 5-م (1918) سرودمانند، 6-م (1923) -فاجعویی، 16-م (1936) -کهرمانی، 12-م (1940) -لیریک و غیره. اینچنین مؤلف 13 کورتی­ت تاری، 9 سانته برای فارتیپینا، 2 سانته برای ویالون‌چل، کنتته‌های «کراو با ماست» (شعر ن. س. تیخاناو، 1942) و «کرمل هنگام شب» (شعر س. ا. وسیلیف، 1947]، سلسلة رمانسها بر اشعار ب. ا. برتینسکیی، ک. د. بلمانت، ا. ا. بلوک، م. یو. لیرمانتاو، ر. بیارنس، سرودهای عامّوی، خار و fیره لوریت مکافاتهای دولتی اتّحاد شوعروی (1941، 1946، 1950، 1951). با آردین لنین مکافاتانیده شده است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …