معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / خرغول

خرغول

خرغول، خرغوله، گیاهیست برگش مانند گوش خر، ولی باریکتر از آن و دو کنار برگش خاردار، که آبش جراحت تازه را زود به هم آرد و شربتش برای سل نافع است.

در بارمان

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …