معلومات آخرین

شیلم

شیلم، شلم، زینج، صمغ، شیرة چسپکیست، که هنگام کسلی و آسیبیابی پوست رستنی (خصوصاً بتّه و درختان میوه) به رویی برآمده شخ می‌شود. نیگ. نیز صمغ.

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …