معلومات آخرین
Home / مختلف / موهیت

موهیت

موهیت (ار. حاطکننده) ، در بیولوگیه، مجموع شرایطهای غیریارگنیکی (ابیاتی) و آرگنیکی (بیاتین) زیست هیوانات، رستنیها، میکروارگنیزمهای گوناگون. شرایطهای ابناتی از عاملهای شیمیایی (ترکیب هوا، آب، خاک و غیره) ، فی­زیکی یا اقلیمی (حرارت، فشار برامتری، جریان، زمینة ردیتسیانی و غیره) عبارتند. عاملهال بیاتی مجموع تأثیراتی می‌باشند، که ارگانیزمهای دیگر به ارگانیزمهای تدقیقشونده (رستنی، هیوان) و غیره می‌رسانند. چنانچه، ارگانیزمهای غیر برای ابژکت تدقیقشونده منبة غذا، محیط زیست (مثلاً، آر­گنیزمی، که در آن پرزیتها جان گرفته‌اند) ، واسطة افزایش (گردآلودشوی رستنیها با یاری حشرات) و پهن‌شوی شده می‌توانند. همین طریق عاملهای بیاتی محیط در شکل تأثیر موتنابیل ارگانیزمهای یک بیاتسیناز ظاهر می‌گردند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …