معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / میردرد دهلوی

میردرد دهلوی

میردرد دهلوی (1721 ،. دهلی-1785، همان جا) ، شاعر فارسی‌زبان هندوستان. از عایلة شاعر صاحبدیوان محمّدناسیر عندلیب. میردرد دهلوی اشعارش را به فارسی و اردو می‌نوشت. از او دو دیوان غزلیات (یکی به فارسی، دیگری به اردو) باقی مانده است. به قلم شاعر اثرهای منثوری «اسرار صلوات» و «واقعات درد» نیز منسوبند. اینچنین چار رساله-«نالة درد»، «آخ سرد»، «درد دل»، «شمع محفل» هم از تألیفات اویند (هر چهار سال 1803 به طبع رسیده‌اند). شاور وّ رویالخا را در پیروی اثر پدرش-» «نالة عندلیب» نوشته بوده است. میردرد دهلوی اینچنین از موسیقیداناون زمان خود بوده، چندی از اسبابهای موسیقی را با مهارت بلند می‌نواخته است.

س. اکرماو.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …