معلومات آخرین
Home / مختلف / گزیتة «قراتیگین ساویتی»

گزیتة «قراتیگین ساویتی»

«قراتیگین ساویتی»، گزیته، آرگن کامیتیت ریانی پک تاج. و ساویت دیپوتتهای خلقی ر-ن ا غرم. س. 1932 با نام «بلشویک غرم» می‌برآمد. از 1 می 1940 گزیتة ولایتی شد. از 1 ینو. 1953 گزیته نام «حقیقت غرم» را گرفت. 1 آکت. 1955 ریدکتسیة گزیتة ریانی «حیات نو» را به گ. «حقیقت غرم» همراه کردند. از 12 دیک. 1955 «حقیقت غرم» با برهم خردن ولایت گزیتة ریانی شد. از 1 ینو. i960 گزیته با نام «ق. س.» هفته‌ای 3 بار به زبان تاجیکی چاپ می‌شود.

ک. س. سگرادینسکیه.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …