Маълумоти охирин
Главная / Гуногун (страница 19)

Гуногун

САЛИМИ НИШОПУРӢ Котиб

САЛИМИ НИШОПУРӢ Котиб (соли таваллудаш номаълум — вафоташ 1582, Машҳад), хаттоти асри 16 форс- тоҷик. Аслан ҳабашӣ ва падараш аз ғуломони Мир Ҷамолуддини Астарободӣ будааст. Шогирди Шоҳ Маҳмуди Нишопурӣ. Салими Нишопурӣ дар хати настаълиқ маҳорат пайдо карда, дар қитъанависи, китобату ранганависӣ шӯҳрат ёфт. Қозӣ Аҳмад ва Сипеҳр ӯро дар китобату …

Муфассал »

САЛИМИ ЗАМОНИ БУХОРӢ

САЛИМИ ЗАМОНИ БУХОРӢ (соли таваллуд ва вафоташ номаълум), шоири тоҷик (асри 17). Дар Бухоро зиндагӣ ва эҷод кардааст. Ҷараёни зиндагиаш маълум нест. Салим шоири зиндадил ва хуштабъ буда, дар байни аҳли адаби замонаш мақоми намоём доштааст. Тазкиранависон хабар медиҳанд, ки Салим бо забони тезу тунд ҳамзамономашро ҳаҷв мекард. Дар Музокир-ул-асхоб»-и …

Муфассал »

САЛИМИ III

САЛИМИ III (24. 12. 1701—28. 7. 1808), султони Туркия (1789—1807). 1525 Яке аз хокимони бомаърифати замони худ буда, ба ҷиддан омӯхтани сабабҳот ниқирози сиёсати дохилии) берунии империяи Усмония кӯшида, ба хулосае омадааст, ки барои наҷоти мамлакат аз таназзулу ҳалокат ислоҳот бояд гузаронд. Бо супориши ӯ гурӯҳи начандон калони намояндагони аъёну …

Муфассал »

САЛИМИ I

САЛИМИ I (1467/68 ë 1470/71—20. 9. 1520), султони Туркия аз соли 1512. Баъди он, ки дар ҷангҳот байниқабилавӣ муқобилати бародарони калонашро бартараф намуда, онҳоро якҷои бо писаронашон ба қатл расонд, бо мадади яничарҳо падари худ Боизиди II.-ро аз тахт сарнагун сохт. Ӯ тахти шиори мубориза бо аҳли шиа бар зидди …

Муфассал »

САЛИМЗОДА Абдураҳмон Салимович

САЛИМЗОДА Абдураҳмон Салимович (1900, Каттақӯрғони РСС Ӯзбекистон— май 1900, Самарканд) иштирокчии револютсияи халқӣ дар Бухоро, яке аз муборизони фаъоли барно ва мустаҳкам намудани Ҳокимияти Советӣ дар Тоҷикистон. Аз оилаи косиб. Аъзои КПСС аз соли 1925. Фаъолияти меҳнаткашро дар синни 10-солагӣ ҳамчун шогирди мисгар cap кард. Соли 1917 ба сафҳои Гвардияи …

Муфассал »

САЛИМА Султонбегим

САЛИМА Султонбегим (соли таваллудаш номаълум — вафоташ 1613, Агра), шоираи форсизабони Ҳиндустон. Салима дар оилаи яке аз мансабдорони дарбори Захируддини Кобур ба дунё омадааст. Аз хурдсолӣ ба омӯзиши илмҳои расмии замон ва ба шеъргӯӣ Шурӯъ кардааст. Мувофиқи маълумоти тазкира ва манбаъҳои адабӣ Салим шоираи нозукбаёну рангинхаёле буда, бо ашъори латифу …

Муфассал »

САЛИМ Мирзо Муҳаммадқулӣ

САЛИМ Мирзо Муҳаммадқулӣ (соли таваллудаш номаълум — вафоташ 10-47, Кашмир), шоири эронӣ. Зодгоҳаш Теҳрон. Пас аз касби камол ва омӯхтани илму донтш муддате дар дарбори вазири Лоҳиҷон хидмат намуда, соли 1028 ба Ҳиндустон рафтааст. Салим дар Ҳиндустон ба дабори Шоҳиҷаҳон (1027 —1058) роҳ сфта, аммо дере нагузашта аз он ҷо …

Муфассал »

САЛАВАТ ЮЛАЕВ

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (16. 6. 1752, деҳаи Текеево, ҳозира райони Салавати РАСС Бошк.—8. 10. 1800, бандари Рогервики Балтика, ҳозира шаҳри Палдиски РСС Эст.), қаҳрамони халқи бошқирд, ҳамсафи Е. И. Пугачёв, шоири баҳсҳагӯй. Октябри 1773 ӯро бо отряди стерлитамакҳо ба мудобили Пугачёв сафарбар карданд, аммо Салават Юлаев ба тарафи шӯришгарон гузашт. Пугачёв …

Муфассал »