Маълумоти охирин
Главная / Теги: Таърих (страница 3)

Теги: Таърих

ЯЪҚУБ ИБНИ ЛАЙС

zabol_yaqub_leith-sq

ЯЪҚУБ ИБНИ ЛАЙС (с. тав. но-маълум —ваф. 879), асосгузори Давлати Саффориён. Я. дар ш. Карнини вил. Сиҷистон (Систон) таваллуд ёфтааст. Я. ҳамроҳи бародаронаш Амр, Тоҳир, Алӣ ва амакаш Касир ибни Ракон ба гуруҳи ғозиён, ки бар зидди аҷнабиёни сиҷистонӣ мубориза мебурданд, дохил шуд. Баъди он ки ҳокимият дар Сиҷистон аз …

Муфассал »

ЭОЛИТ

eneolit

ЭОЛИТ (аз юн. eos — шафақи пагоҳӣ, субҳдам ва lithos — санг), номи давраи қадимтарини асри санг дар археологияи а. 19. Э. гуё аз дигар давраҳо аз руи эолитҳо ҷудо мешуд. Дар илми ҳозира истилоҳи «Э.» истифода намешавад. Ниг. низ Асри санг.

Муфассал »

ЭНЕОЛИТ

eneolit

ЭНЕОЛИТ, давраи аз асри санг ба асри биринҷӣ гузаштани ҷамъиятро гуянд. Ниг. низ Асри сангу мис.

Муфассал »

ЭЛЛИНИЗМ

elinizm

ЭЛЛИНИЗМ, дар таърихи мамлакатҳои Баҳримиёназамини Шарқӣ давраест, ки замонеро аз вақти юриши Искандари Мақдунӣ ба ин сарзамин (с. 334—323 то м.) то Мисрро ишғол кардани Рим (с. 30 то м.) дар бар мегирад. Пас аз вафоти Искандар дар байни ворисонаш  мубориза барои ҳокимият авҷ, гирифта, империяи ӯ пароканда гардид ва …

Муфассал »

Шаҳри ЭКБАТАНА

ЭКБАТАНА, номи қадимии юнонии ш. Ҳамадонро номанд, ки дар маъхазҳои ошурии а. 11 то м. Аматама сабт ёфтааст.

Муфассал »

ШӮРИШИ РОФЕЪ ИБНИ ЛАЙС

shurish

ШӮРИШИ РОФЕЪ ИБНИ ЛАЙС (806—810), хуруҷи халқӣ дар Осиёи Миёна ва Хуросон бар зидди Хилофати Араб. Ш. соли 806 дар Самарқанд cap зад. Аксари шӯришгарон тарафдорони сафедҷомагон ва пайравони Муқаннаъ буданд. Сардори шуриш лашкаркаши араб Рофеъ буд. Дар натиҷаи шуриш гумоштаи халифа дар Самарқанд кушта шуд, шаҳр ба дасти шуришгарон …

Муфассал »

ШУҒНОВ

shughnov-district

ШУҒНОВ, қароргоҳи бисьёрқабатаи палеолитӣ боло, ки дар болооби д. Яхсу, наздикии деҳаи Шуғнови Дарвоз воқеъ гаштааст. Бостоншиноси советӣ В. А. Ранов с-ҳои 1969— 70 дар Ш. ҳафриёт гузаронид. Ш. дар баландии 2000 м аз сатҳи баҳр воқеъ гашта, яке аз баландтарин қароргоҳҳои палеолитии дуньё ба шумор меравад. Қабатҳои маскун дар …

Муфассал »

Димнаи ШИШХОНА

ШИШХОНА, димнаи мансуб ба а-ҳои 3—13, ки дар тарафи ғарбии ш. Душанбе воқеъ аст. Димнаро с. 1961 бостоншпносони Ин-ти таърихи АФ  РСС Тоҷ. кашф намуданд. Тадқиқи он аз с. 1982 инҷониб идома дорад. Димна аз куҳандиз, шаҳристон, работ ва қабристон иборат аст. Масоҳ. куҳандиз 80X120 м буда, аз ғарб ба …

Муфассал »

Вилояти ШЕРВОН

ШЕРВОН, вилояти таърихиест дар шим. Озарбойҷон, дар соҳили ғарбии б. Каспий, шарқтари д. Кура. Номи «Шервон» дар шакли «Шарвон» дар аҳди Сосониён маълум буд. С. 654 Шервонро арабҳо забт карда, дар он ҷо сулолаи Шервоншоҳиёнро (ҳукмр. 799—1538) асос гузоштанд. Дар давраи истилои салҷуқиҳо Шервон ба маркази мубориза барои истиқлолияти Озарбойҷон …

Муфассал »