Маълумоти охирин
Главная / Теги: Фарҳанг

Теги: Фарҳанг

«РИСОЛАИ АБУҲАФСИ СУҒДӢ»

«РИСОЛАИ АБУҲАФСИ СУҒДӢ» аввалин фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ-форсии дарӣ, ки ба мо нарасидааст. Таъли- фаш тахминан ба нимаи якуми асри 10 (рост меояд. Азбаски дар фар- ҳангҳои «Маҷмаъ-ул-фурс»-и Сурурӣ ва «Фарҳанги Рашидӣ» аз «Рисолаи Абуҳафси Суғдӣ» чанд иқтибос овардаанд, гумон меравад, ки он то асри 17 ба фарҳангнависон дастрас будааст. …

Муфассал »

ФАРҲАНГҲОИ «ШОҲНОМА»

ФАРҲАНГҲОИ «ШОҲНОМА», фарҳангҳои тафсири ва дузабона, ки дар баъзеи онҳо тамоми калимаҳои «Шоҳнома», дар баъзеашон қисме аз онҳо (интихобан) шарҳу тафсир ва тарҷума шудаанд. Муҳимтарин фарҳангҳои махсуси «Шоҳнома» инҳоянд: 1) «Фарҳанги этимологии форсӣ-лотинӣ»-и Й. А. Вуллерс (Vullers J. А., Lexicon Реrsico-Latinum Еtimologicum… t. 1—II, Воnnае аd Rhenum, 1855—1864; ба забони …

Муфассал »

«ФАРҲАНГНОМА»

«ФАРҲАНГНОМА» фарҳанги тафсирист, ки Ҳусайни Вафои дар асри 16 таълиф кардааст. Аз муқаддима ва 25 боб иборат буда, 451 фасл ва 2425 луғатро дар бар мегирад. Тартиби луғат алифбоист. Дар шарҳи луғат барои тасдиқи фикр аз эҷодиёти Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Хусрави Деҳлавӣ, Ҳасани Деҳлавӣ, Ҳофиз, Салмони Соваҷӣ, Ҷомӣ ва дигар, инчунин …

Муфассал »

«ФАРХАНГИ ҶАҲОНГИРӢ»

«ФАРХАНГИ ҶАҲОНГИРӢ» фарҳанги тафсирист, ки Мир Ҷамолуддини Ҳусейни Инҷуи Шерозӣ соли 1608 таълиф кардааст. Муаллиф аз фарҳангҳои пешина истифода бурда, бештар аз 7 ҳазора калимаро шарҳ медиҳад. Луғат мувофиқи ахбори муаллиф аз рӯи ҳарфи дуюми калимаҳо тартиб ёфтааст: Тартиби китоби ман чунин аст: Абёти луғотро ту донӣ, Аз фасл бигир …

Муфассал »

«ФАРҲАНГИ ФОРСӢ БА РУСӢ»

«ФАРҲАНГИ ФОРСӢ БА РУСӢ» фарҳанги дуабонаест, ки Мирзо Ғаффоров таълиф кардааст. Иборат аз ду ҷилд буда, дар Москва солҳои 1914—28 ба табъ расидааст. Дар табъи «Фарҳанги форсӣ «муҳаррирони он академик Ф. Б. Корш ва профессор Л. И. Жирков ҳиссаи калон гузоштаанд. Дар он аз назми форс-тоҷик, махсусан аз эҷодиёти Фирдавсӣ, …

Муфассал »

ФАРҲАНГИ ФАХРИИ ҚАВВОС

ФАРҲАНГИ ФАХРИИ ҚАВВОС «Фарҳанги Қаввос», «Фарҳангнома», «Панҷбахшӣ», фарҳанги тафсириест, ки Мавлоно Фахруддин Мубораки Ғазнавӣ мутахаллис ба Қаввос (Камонгар) соли 1301 дар Ҳиндустон таълиф кардааст. «Фарҳанги Фахрии Қаввос» баъд аз «Луғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ дуюмин фарҳанги тафсирии забони форсӣ (тоҷикӣ) ва нахустин фарҳанги мавзуист, кн то замони мо расидааст. Аз панҷ …

Муфассал »

«ФАРҲАНГИ РАШИДӢ»

«ФАРҲАНГИ РАШИДӢ» фарҳанги тафсирист, ки солҳои 1653— 54 аз тарафи Абдуррашид ибни Сайид Абдулғафури Таттавӣ таълиф шудааст. Аз муқаддима, 24 боб ва хотима иборат аст, вале то ҳол хотимааш ба даст нарасидааст. Дар муқаддима муаллиф доир ба қоидаҳои забон, тағйироти фонетикӣ, суффиксҳон калимасоз ва дигар масъалаҳои забоншиносӣ маълумот додааст. «Фарҳанги …

Муфассал »

«ФАРХАНГИ ПАҲЛАВӢ»

«ФАРХАНГИ ПАҲЛАВӢ» (дар транскрипсияп паҳлавӣ «Ғгаhанg-i раhlavik», номи дигараш — «Мана худа» — «Мана кhоdа» аз нахустин калимаи асар гирифта шудааст), фарҳанги тафсирии забони форсии миёна (паҳлавӣ), яке аз осори лексикографии паҳлавӣ мебошад, ки тафсири ҳузворишҳоро дар бар мегирад. Соли таълиф ва муаллифи он маълум нест. «Фарҳанги паҳлавӣ» бо ҳуруфи …

Муфассал »

«ФАРҲАНГИ ОСОРИ ҶОМӢ»

«ФАРҲАНГИ ОСОРИ ҶОМӢ», аввалин луғати тафсирии муаллифиест (фарҳалги марбути осори як шоир ё нависанда), ки мувофиқи принсипҳои навини лексикографияи имрӯза таълиф шуда, ҷиҳатҳои муҳимми эҷодиёт ва захираи бои луғавии забони осори Ҷомиро шарҳу эзоҳ медиҳад. Таълифи Амон Нуров. «Фарҳанги осори Ҷомӣ» аз ду ҷилд (ҷилди 1, 1983; ҷилди 2, 1984) …

Муфассал »

«ФАРХАНГИ ОНАНДРОҶ»

«ФАРХАНГИ ОНАНДРОҶ» фарҳанги тафсири форсии Муҳаммади Подшоҳ. Соли 1880 таълиф шудааст. Дар «Фарҳанги Онандроҷ» калимаҳо ба тартиби алифбон арабӣ ҷой гирифтаанд. Мансубияти калимаҳо ба ин ё он забон ба воситаи аломатҳои шартӣ (а.— арабӣ, ф.— форсӣ, т.— туркӣ, ҳ.— ҳиндӣ ва ғайра) ншора шудааст. Маъхазҳои истифодашуда низ аломатҳои шартӣ доранд. …

Муфассал »