Маълумоти охирин
Главная / Теги: шоир

Теги: шоир

САЪДӢ – Саъдии Шерозӣ

sadi

САЪДӢ Муслиҳуддин Абӯмуҳаммад Абдуллоҳ ибни Мушрифуддин (1203/8, Шероз—1292, ҳамон ҷо), шоир, насрнавис ва мутафаккири форс-тоҷик. Бо номҳои Ш а й х Саъдӣ, Саъдии Шерозӣ машҳур аст. Падари Саъдӣ Мушрифи Шерозӣ, ба қавли худи шоир, олим ва арбоби дин буда, бо он музде, ки аз давлат мегирифт, осоиши оилаашро таъмии мекард. …

Муфассал »

САЪДУДДИНИ САЙДИ ҲИРАВӢ

САЪДУДДИНИ САЙДИ ҲИРАВӢ —(соли тавалуд номаълум —вафот 1364), шоири форс-тоҷик. Ҷараёни зиндагии Саъдуддини Сайди Ҳиравӣ чандон равшан нест. Бештар дар Исфаҳон зистааст. Қасидаҳояш дар сабки ироқӣ гуфта шудаанд. Бино ба маълумоти маъ- хазҳо девони Саъдуддини Сайди Ҳиравӣ аз 5000 байт иборат будааст, ки мутаассифона ҳанӯз дастраси аҳли илму адаб нагардидааст. …

Муфассал »

САЪДУДДИНИ БАҲО

САЪДУДДИНИ БАҲО Ибни Баҳоуддин, маъруф ба С а ъ д и Баҳоӣ, Саъуддини Баҳоӣ, Саъди Баҳо (соли таваллуд ва вафот но- маълум), шоири форс-тоҷик. Дар асри 13 ва аввали асри 14 зиндагӣ кардааст. Ба қавли тазкиранависон аз шоирони номии асри худ буда, дар анвои гуногуни шеър — ғазал, қасида ва …

Муфассал »

САЪДУДДИНИ АЛОЛА

САЪДУДДИНИ АЛОЛА (соли таваллуд ва вафот номаълум), шоири форс-тоҷик (асри 16). Аз аҳвол ва ашъори Саъдуддини Алола маълумоти кофӣ дастрас нест. Бино ба маълумоти тазкираҳо дар навъҳои мухталифи шеър даст доштааст. Ин байт намунае аз осори ӯст: Рӯзгорам чу ба умеди ту нагузаштаст, Ту маро боз ба умеди кӣ бигзоштаӣ?

Муфассал »

САЪДИ ШЕРОЗӢ

САЪДИ ШЕРОЗӢ— маъруф ба Саъди Кал ё Гул (соли таваллуд ва вафот номаълум), шоири форс-тоҷик (асри 16). Оид ба тарҷумаи ҳол ва ҷараёни зиндагиаш маълумоти кофӣ дастрас нест. Саъди Шерозӣ шоири ғазалсаро буда, ба Ҳофизи Шерозӣ пайравӣ қардааст. Абёти парокандаи ӯ дар тазкираҳо боқӣ мондаанд.

Муфассал »

САЪДИ ТОЙ

САЪДИ ТОЙ- и- (соли таваллуд ва вафот номаълум), шоири форс-тоҷик (асри 13). Ҷузъиёти рӯзгораш равшан нест. Муаллифи тазкираи «Лубоб-ул-албоб» намунаи ашъори Саъди Тойро зикр карда, ба шеъри ӯ баҳои баланд додааст. Бино ба гуфтаи ӯ, дар шеърҳояш, ки ҳамагӣ тарабангез ва диловезанд, ба зиндагӣ бо чашми ҳақиқат нигариста, моҳияти ҳаёти …

Муфассал »

САЪДИ САМАРҚАНДӢ

САЪДИ САМАРҚАНДӢ Саъдуддин Асади Наҷҷорӣ (соли таваллуд ва вафот номаълум), шоири форс- тоҷик (асри 12). Ҷузъиёти тарҷумаи ҳолаш равшан нест. Муҳаммади Авфӣ дар «Лубоб-ул-албоб» ҳунари шоирӣ, тарзи баён ва завқи нигорандагии Саъди Самарқандиро таърифу тавсиф намуда, ӯро дар радифи Унсурӣ ҷой додааст. Дар сурудани навъҳои гуногуни шеър ҳунарнамоӣ кардааст, вале …

Муфассал »

САЪДИ БУХОРОӢ

САЪДИ БУХОРОӢ- Саъдуддии Асад ибни Шиҳоб (соли таваллуд ва вафот номаълум), шоири форс-тоҷик (асри 12). Муҳаммади Авфӣ дар «Лубоб-ул-албоб» Саъдии Бухороиро яке аз шахсиятҳои маъруфи Бухоро номидааст. Дар овони пирӣ ӯ гӯшанишинӣ ихтиёр карда, дар маҳаллаи Ҳавзи Имомон иқомат дошт. Аз осори ӯ қасидаҳою ғазалҳо ва абёти пароканда ба воситаи …

Муфассал »

САХӢ Мирзо Абӯтолиби Кошонӣ

САХӢ Мирзо Абӯтолиби Кошонӣ (соли таваллуд ва вафот номаълум), шоири тоҷик (асри 16). Тазкиранависон Сахиро асосан шоири ғазалсаро қаламдод карданд. Ин ду байт намунае аз мероси адабии ӯст: Манмой хешро ба касе ғайри ман, ки зуд Дар чашми булҳавас назари пок мехалад. Роҳ талаб, Сахӣ, ба адаб, ки аз шитоб …

Муфассал »

САФОӢ

САФОӢ (соли таваллуд ва вафот номаълум), шоири форс-тоҷик. Дар охири асри 15— нимаи аввали асри 16 умр ба сар бурдааст. Аз оилаи ҳунарманд. Аслан аз Кирмон буда, дар овони ҷавонӣ ҳамроҳи падараш ба Ҳирот омадааст. Бино ба маълумоти Нисорӣ («Музаккир-ул-аҳбоб») Сафоӣ дар шоирӣ табъи баланд доштааст. Ӯ дар сурудани ғазал, …

Муфассал »