Маълумоти охирин
Главная / Теги: шоир (страница 5)

Теги: шоир

САЙФИИ ҲИРАВӢ Сайфуддин Муҳаммад ибни Яъқуб

САЙФИИ ҲИРАВӢ Сайфуддин Муҳаммад ибни Яъқуб (1282, Ҳирот — соли вафоташ номаълум), шоир ва таърихнависи форс-тоҷик. Дар шеър «Сайфӣ» тахаллус мекард. 80 қасида, 150 қитъа дар васфи ҳокимони Курт (Карт) эҷод намудаасг. Яке аз асарҳои машҳури Сайфии Ҳиравӣ «Таърихи мулуки Курт» маъруф ба «Таърихномаи Ҳирот» аст, ки байни солҳои 1307—1321 …

Муфассал »

САЙФИИ ҚАЗВИНӢ

САЙФИИ ҚАЗВИНӢ – Мир Яҳё Абдулатиф Ҳусайнӣ (Ҳасанӣ) (янтвар 1481, Қазвин —14. 6. 1555, Исфаҳон), «шоир ва муаррихи форс-тоҷик. Илмҳои расмии даврро дар зодгоҳаш омӯхта, ба камол расидааст. Ӯро сарвари сунниҳои Қазвин эълог карда, гунаҳкор донистанд ва ба фармони шоҳ Таҳмоспи сафавӣ маҳбус гардид. Дар зиндони Исфаҳон вафот кард. Аз …

Муфассал »

САЙФИИ САРОӢ

САЙФИИ САРОӢ (1323, Хоразм —1396, Искандария), шоир ва тарҷумони ӯзбек. Дар Олтинӯрда ва Миср зиндагӣ кардааст. Солҳои 1362 —1380 дар Олтинӯрда 20 ҳокими муғул иваз шуд. Ба ин гирудори тоҷхоҳӣ ва вазъияти ногувор тоб оварда натавониста, аксар уламову удабо ба шаҳрҳои дигар кӯчиданд. Сайфии Сароӣ рози Мисрро пеш гирифт. Дар …

Муфассал »

САЙФИИ НИШОПУРӢ

САЙФИИ НИШОПУРӢ-Бадеъуззамон Али ибни Аҳмад (соли таваллуд ва вафоташ номаълум), шоир ва насрнависи асри 12 форс-тоҷик. Маълумоти тарҷумаиҳолӣ дар бораи Сайфии Нишопурӣ хеле кам аст. Вале дар аксари тазкираҳо (аз «Лубоб-ул-албоб» то «Маҷмаъ-ул-фусадо») исми Сайфии Нишопурӣ ҳамчун шоири бомаҳорат ва насрнависи тавоно зикр гардидааст. Аз таълифоти Сайфии Нишопурӣ то замони …

Муфассал »

САЙФИИ АРӮЗИИ БУХОРОӢ

САЙФИИ АРӮЗИИ БУХОРОӢ (соли таваллудаш номаълум — вафоташ 1503), шоир ва адабиётшиноси форс-тоҷик. Дар Бухоро ва Ҳирот илм омӯхтааст. Бо доираи адабие, ки Ҷомию Навоӣ сарварӣ мекардаанд, қаробат пайдо намуда, дар муҳити адабии Ҳирот шӯҳрат ёфт. Соли 1487 Ҳиротро тарк карда, ба Бухоро омад. Назар ба маълумоти сарчашмаҳои адаби Сайфии …

Муфассал »

САЙФИ ФАРҒОНӢ Сайфуддин, Муҳаммад

САЙФИ ФАРҒОНӢ Сайфуддин, Муҳаммад (соли таваллуд ва вафоташ номаълум), шоири форс-тоҷик. Дар охири асри 13 ва ибтидои асри 14 зистааст. Ҳамзамон ва дӯсти Саъдии Шерозӣ. Дар зодгоҳаш таҳсил кардааст. Шоир ватанашро дӯст медошт, аз он дил кандан намехост. Аммо аз таъқиби муғулҳо ночор ватанро тарк гуфта, ба Табрез рафт ва …

Муфассал »

САЙФИ ИСФАРАНГӢ

САЙФИ ИСФАРАНГӢ (1185—1186, Исфаранг, ҳозира Исфараи РСС Тоҷикистор—1267, Бухоро), шоири форс-тоҷик. Дар мадрасаҳои Бухорову Самарқанд таҳсил кардааст. Аз ҷавонӣ дар шоирӣ ном бароварда, ба дарбори шоҳи Хоразм даъват шуд. Аммо ба зуди дилаш аз дарбормонд ва шоир саёҳати Хуросонро пеш гирифт. Аз Хуросон ба Самарқанд, Хуҷанд ва ба Бухоро омад. …

Муфассал »

САЙИДОИ НАСАФӢ Миробид

saidoi-nasafi

САЙИДОИ НАСАФӢ Миробид (соли таваллудаш номаълум — вафоташ байни солҳои 1707—1711, Бухоро), шоири тоҷик. Зоҳтран, аҷдоди ӯ аз Насаф (Қаршӣ) буда, вале худаш дар Бухоро аз оилаи ҳунарманди қашшоқ ба дунё омадааст. Дар овони кӯдакӣ ва наврасӣ зиндагии пурмашаққат ва ғамангезе доштааст, ки байти зерни ба ин ҳолати ӯ ишораии …

Муфассал »

САЙИДАЛИИ САБЗВОРӢ

САЙИДАЛИИ САБЗВОРӢ (соли таваллуд ва вафоташ номаълум), шоири форс-тоҷик (асри 16). Дар чанде аз тазкираҳо (аз ҷумла, «Рӯзи равшан»-и Сабо) номаш дар радифи 1 шоирони ғазалсарои асри 16 зикр шудааст. Ҷузъиёти тарҷумаи ҳолаш равшан нест. Аз эҷодиёти Сайидалии Сабзворӣ абёти парокандаи ғазалу қасидаҳо тавассути тазкиираҳо то замони мо боқӣ мондааст. …

Муфассал »

САЙИД АБДУЛЛОҲ Сайидхокии Самарқандӣ

САЙИД АБДУЛЛОҲ Сайидхокии Самарқандӣ (соли таваллудаш номаълум—вафоташ 1690, Бухоро), шоири тоҷик. Мувофиқи ахбори Малеҳои Самарқандӣ Сайид Абдуллоҳ аз хурдсолӣ ба омӯзиши илму адаб камар баста будааст; баъдтар дар бозори Самарқанд бо ҷамъоварӣ ва фурӯши китоб машғул шудааст. Дар ибтидо «Сайидо» тахаллус мекардааст, вале баъди он, ки Сайидои Насафӣ низ бо …

Муфассал »