Маълумоти охирин
Главная / Илм (сахифа 40)

Илм

ПОЛИБУТАДИЕНХО

polibutadieni

ПОЛИБУТАДИЕНХО [—СН2—СН=  СН—СН2—], як навъ полимерхои сиптезианд; махсулоти полимеризатсияи бутадиен. Бо ингредиентхои хока ва моеъ омехта, бо каучукхои табии ва синтези пайваст, дар бензол ва галогенхосилаю алкилхосилахои он, галогенхосилаи карбогидридхои алифати хал мешаванд. Полибутадиенхо вобаста ба тарзи полимеризатсия ё шароити реаксия (навъи инитсиатор ё катализатори истифодашаванда, харорати реаксия ва гайра) …

Муфассал »

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ

polivinilacetat

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ, як навъ полимери синтези, хосилаи полимеризатсияи виниламетат. Моддаи сахти беранг ва безахр; массаи молекулааш вобаста ба шароити хосил кардани он аз 10 000 то 1500 000 мешавад; дар аксари халкунандахои органики (ба гайр аз об, бензин ва равганхои минерали) хал мешавад. Харорати нармшавиаш паст (26—28°С) буда, нихоят часпон аст. …

Муфассал »

ПОЛИВИНИЛИДЕНХЛОРИД

Polyvinylidenchlorid

ПОЛИВИНИЛИДЕНХЛОРИД, як навъ полимери синтези, хосилаи полимеризатсияи винилиденхлорид. Моддаи сахти сафедранг, массаи молекулавиаш то 100000, зичиаш 1875 кг/м3 (30°С), намесузад, мустахкам ва безахр аст. Поливинилидехлорид дар три (диметиламидо)-фосфат ва баъзе алкилсулфонхо хал мешавад; ба таъсири кислота, ишкор, карбогидридхо, спирт ва эфирхо устувор аст; аммо рушнои, гарми ва сели электронхо ба …

Муфассал »

ПОЛЯРИЗАТСИЯИ ДИЭЛЕКТРИКХО

007

ПОЛЯРИЗАТСИЯИ ДИЭЛЕКТРИКХО, 1) аз таъсири майдони электри дар диэлектрикэро чой иваз карданн зарядхои электри. Поляризатсияи диэлекрикхо дар натичаи нисбат ба якдигар чой иваз кардани онхо, деформатсияи кабати электронии баъзе ионхо ё худ ориентатсияи диполхои электрне, ки дар диэлектрик хангоми набудани майдони электри мавчуданд, ба амал меояд. 2) Моменти диполи электри …

Муфассал »

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД

Polyvinylchloride

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД, [— сн2 — — СНС1—]n, як навъ полимери синтези, хосилаи полимеризатсияи винилхлорид. Моддаи сахти сафедранг, массаи молекулавиаш аз 6000 то 1600(Х), зичиаш 1350—1430 кг/м3 ; безахр. Поливинилхлорид моддаи хеле мустахкам буда, хосияти хуби механики ва электроизолятсиони (диэлектрики) дорад; ба рушнои ва гарми чандон тобовар нест. Дар кетонхо, эфирхои мураккаб, …

Муфассал »

ПОЛИУРЕТАНХО

poliuretanho

ПОЛИУРЕТАНХО, як навъ полимерхои синтезиро гуянд, ки молекулаашон гуруххои —NН—СО—О— доранд. Полиуретанхоро асосан дар натичаи таъсири мутакобили ди-ё полиизотсианатхо бо спиртхои ду ва сеатома хосил менамоянд. Полиуретанхо моеъ ва сахт мешаванд. Аз таъсири кислота, равганхо ва бензин вайрон намешаванд. Полиуретанхоро дар истехсоли пенопласт, каучук, термопласт, нах, лок ва ширешхои полиуретани …

Муфассал »

ПОЛЯРОИД

ПОЛЯРОИД, филтри поляризатсионии пардахои тунуки шаффоферо гуянд, ки рушноии поляризониданашударо ба рушноии хаттан поляризонидашуда табдил дода метавонад. (ниг. Поляризатсияи рушнои).

Муфассал »

ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТХО

ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТХО,  электролитхои полимери, полимерхое, кн дар махлулхо ба ионхо чудо (диссотсиатсия) шуда метавонанд. Полиэлектролитхо ба кислотахои полимери (масалан, кислотахои полиакрилат), асосхои полимери (поливинилпиридиний) ва полиамфол и т х о (сополимерхое, ки дар таркибашон хам гуруххои асоси ва хам гуруххои кислотаги доранд) таксим мешаванд. Мухимтарин биополимерхо — сафедахо ва кислотахои нуклеат …

Муфассал »

КИЁС – силлогизм

КИЁС (ар. — мукоиса, андоза гирифтан миёни ду чиз), силлогизм, шакли дедуктивии хулосабарориро гуянд, ки аз ду мукаддима як хулосаи мантики бароварда мешавад. Мас., Хамаи филизот кувваи электрро мегузаронанд, Мис филиз аст. Пас, мис кувваи электрро мегузаронад. К. дар осори Арасту ва дигар намояндагони мактабхои гуногун (машшоъ, равокиён ва г.)-и …

Муфассал »

КАТОР

kator

КАТОР, катори беинтихо, (дар математика) ифодаи намуди …гуянд, ки узвхояшон (К. адади) ё функцияхо (К-и функционали) мебошанд. Агар хосили чамъи п — узви аввали (суммаи хусуси) К. Sn — …. хангоми беинтихо афзудани п ба ягон худуди муайяни S майя кунад, он гох S-po суммаи катор, худи Н-ро наздикшаванда меноманд, …

Муфассал »