Маълумоти охирин
Главная / Чугрофия / Чазираи САХАЛИН

Чазираи САХАЛИН

САХАЛИН, чазираест дар сохили шаркии Осиё, дар хайати вилояти Сахалини Республикаи Советии Федеративии Сотсиалистии Россия РСФСР. Аз Шимол ба.Чануб (аз дим.- Елизавета то дим. Крильон) ба масофаи 948 километр тул кашидааст. Бараш ба хисоби миёна такрибан 100 километр. Масох. 76,4 хазор километр2. Бо бахрхои Охота ва Япоп ихота шудааст. Сахалинро аз материк гулугох Тотор ва дар Чануб аз чазираи Хоккайдо (Япопия) гулугохи Лаперуз чудо кардаанд.

21155170584_2b5f3058cc_o

Сохилхои Сахалин нисбатан качу килеб, халичхои калон — Анива ва Терпения, нимчазирахояш Шмидт, Терпения, Тонино-Алива ва Крилон. Сохилхои нохияхои кухи фарозанд. Релефи Сахалинро куххои баландиашон миёнаю паст ва хамворихо (калонтаринашон Сахалини Шимоли) ташкил медиханд. Дар кисмхои маркази ва чануби, кад-кади сохилхо куххои Сахалини Гарби ва Сахалини Шарки (баландиаш то 1609 метр, кухи Лопатин) вокеъ гаштаанд, ки онхоро пастихои Тим-Поронай ва Сусунай аз хам чудо кардаанд. Аз сарватхои зеризамини нефту газ ва ангишт ахамияти саноати дорад. Дар Сахалин инчунин конхои тилло, маъдани симоб ва гайрахо мавчуданд. Иклимаш муссонии муътадил. Ба Сахалин нисбат ба материк зимистони хунуки бештар сербориш ва тобистони салкину серборон хос аст. Сохилхои шаркиаш нисбат ба гарбиаш хунуктаранд. Харорати миёнаи январ дар кисми шимоли чазира аз —17,7 то — 24,5°Селсия, дар Чануб аз — 6,2 то — 12°Селсия. Дар Сахалин зимистон 5—7 мох ва тобистон хамаги 2—3 мох давом мекунад. Боришоти солона дар сохилхои гарби 600—850 миллиметр, дар кисмхои миёна 500—750 миллиметр, дар шимоли Сахалин бештар аз 400 миллиметр, дар куххо 1000—1200 миллиметр. Дарёхои асосиаш: Тим ва Поропай. Олами хайвонот: хирс, рубох, росомаха, са- мур, санчоб, бурундук, гавазни шимоли, кабарга ва гайра. Дар обхои назди сохилхо хайвоноти бахри (сивуч, калан, гурбаи оби) зиндаги мекунанд. Дар бораи хочаги ва ахолии Сахалин нигаред, низ Сахалин, вилоят.
Сахалинро дар асри 17 европоиён кашф кардаанд. Охири асри 18 бахрнаварди франсави Ж. Ф. Лаперуз ва аввали асри 19 адмирали рус И. Ф. Крузейштерн Сахалинро омухтанд. Солхои 1848—49 экспе- дисияи Г. И. Невелский чазира будани Сахалинро мукаррар намуд. Мувофики шартномаи русу япон (1875) Сахалин мулки Россия дониста шуд. Аз солхои 60 асри 19 хукумати подшохи ин чоро ба бадаргагох табдил дод. Аз нимаи дуюми асри 19 русхо ба тадкик ва аз худ кардани Сахалин шуруъ намуданд. Соли 1890 Антон Павлович Чехов ба Сахалин омада буд. Баъди Чанги русу япон (1904—1905) мувофики шартномаи сулхи Портсмут (1905) Сахалини Чануби ба Япония гузашт. Соли 1909 дар территорияи Сахалини Шимоли вилояти Сахалин (марказаш шахри Александровск) ташкил ёфт. Солхои 1918—1920 Сахалини Шимолиро гвардиячиёни сафсд ишгол карданд, с-хои 1920 —25 он дар зери истилоп Япония мбнда буд. Аз маи 1925 ба хайати Республикаи Советии Федеративии Сотсиалистии Россия РСФСР гузашт. Августи 1945 кушунхои совети Сахалини Чанубиро озод карданд ва дар асоси карори конфереясияхои Крим ва Потсдам (1945; он ба Иттифоки Республикахои Советии Сотсиалисти Союз Советских Социалистических Республик СССР баргардонида шуд. Соли 1940 дар хайати кишвари Хабаровск вилояти Сахалини Чануби таъсис ёфт. 2 январи 1947 вилояти мустакили Сахалип ташкил гардид, ки он чазираи Сахалин, галачазираи Курил, чазирахои Мо- норон ва Тюленийра дар бар мегирад.

Инчунин кобед

Дехаи САГИРДАШТ

САГИРДАШТ, дехаест дар райони Калъаихуми Вилояти Автономии Бадахшони Кухи, маркази Совети кишлоки Сагирдашт. Территорияи совхози …