Маълумоти охирин
Главная / Илм (сахифа 20)

Илм

ТИЛЛО

tillo

ТИЛЛО (лотини Аurum) Аu, элементи химияви аз гурухи 1 системаи даврии Менделеев: раками атоми 79, массаи атоми 196, 9665. Тилло металли вазнини рангаш зард аст. Як изотопи собити 197Аu дорад. 195Аu (Т1/2 = 185 руз) ва 198Аu (Т1/2 = 2,686 руз) изотопхои радиоактиви нисбатан мухими Тилло мебошанд. Тилло аввалин металли …

Муфассал »

ТИМОЛ

timol

ТИМОЛ, 3-окси-1метил 4 изопропил- бензол, СНз (С6Н3) (С3Н7) ОН, кристалли берангест. t гуд. 51,5°С, 1 чуш. 232,9°С. Дар халкунандахои органики хал мешавад; дар об хал намешавад. Тимол дар баъзе равганхои эфири мавчуд аст. Дар саноат Тимолро аз м-крезол (СНзС6Н4ОН) ва пропилен (СНз – СН = СН2) хосил мекунанд. Тимол хамчун …

Муфассал »

ТЕРМОФОСФАТХО

termofosfatho

ТЕРМОФОСФАТХО, як навъ нурии минералиро гуянд, ки 18—34% Р2О5 дорад. Хокаи вазнини хокистарранг аст. Аз руи хусусиятхои физикию химияви ба томасшлак монанди дорад. Онро хангоми дар трубопечхо гудохтани (1000— 13000С) фосфатхои табии (фосфоритхо ё опатитхо) бо иловаи намакхои ишкори (сода, ишкор, сулфатхои натрий, калий ё магний), силикатхои ишкории табии (фонолит, …

Муфассал »

ТЕРМОХИМИЯ

termoxomiya

ТЕРМОХИМИЯ (аз термо… ва …химия), яке аз фаслхои термодинамикаи химиявиро номанд; дар он ходисахои хароратие омухта мешаванд, ки зимни реакцияхои химияви чараён мегиранд. Усули тачрибавии Термохимия калориметрия мебошад. Зарурияти тадкики эффекти гарми ва гармигунчоишро аввалин шуда (1752— 54) М. В. Ломоносов нишон додааст. Нимаи дуюми асри 18. Ч. Блэк, А. …

Муфассал »

ТЕХНОЛОГИЯИ ХИМИЯ

tex-ximiya

ТЕХНОЛОГИЯИ ХИМИЯ, илмест оид ба просессхо усулхо ва воситахои тахвили мукаммали ашёи хом ва махсулоти нимтаёри химияви. Шаклхои мухталифи Технологияи химияаз замонхои кадим ба инсон маълум аст. Технологияи химия дар асрхои 18-19 асосан тавсифи сохахои алохидаи истехсолоти химияви, тачхизот ва хисобу китоби энергия ва махсулотро дар бар мегирифту халос. Дар …

Муфассал »

ТЕХНЕСИЙ

texneciy

ТЕХНЕСИЙ (лотини Тесhnetium, аз юнони technetos — сунъи), Тс, элементи химиявии радиоактив аз гурухи VII системаи даврии Менделеев; раками атоми 43, массаи атоми 98,9062. Технесий яке аз элементхоест, ки мавчудияти онро хануз пеш аз кашф шуданаш Д. И. Менделеев асри 19 пешгуи карда буд. Дар табиат ба микдори кам (10-10г …

Муфассал »

ТЕРБИЙ

Terbium-2

ТЕРБИЙ  Тb, элементи химиявии гурухи III системаи давраи элементхои Менделеев, раками атоми 65, массаи атоми 158, 9254, ба лантаноидхо мансуб аст. Метали зичиаш 8,27 г/см3, 1 гудозиш 1356ГС. Чузъи таркибии люминофорхост.

Муфассал »

ТЕРАТОЛОГИЯ

ТЕРАТОЛОГИЯ (аз юнони зиштруй, нокис, маъюб ва …логия), илмеро гуянд, ки маъюби ва нуксонхои инкишофи растани, хайвонот ва одамро меомузад. Тератологияи хайвонот сохти номуътадили организмро, ин асосан ба ихтилоли нумуи чанин вобаста аст, тадкик мекунад. Барои тафсири илмии Тератология коллекцияхои тератологи аз кадим гун кардашуда кумак мерасонанд. Яке аз чунин …

Муфассал »

ТЕРМИНАТОР

ТЕРМИНАТОР (аз лотини ( хад мегузорам, чудо мекунам), хадест дар курси сайёрахо ё радифи маснуъ, ки нимкураи равшани сайёраро аз нимкураи торики он чудо мекунад. Дар нуктахои сатхи сайёра ё радифи маснуъ, ки дар ян хати терминатор чойгиранд, Офтоб ё тулуъ (терминатори субх) ва ё гуруб (терминатори шом) мекунад. Ба …

Муфассал »

ТЕРМИНОЛОГИЯ

ТЕРМИНОЛОГИЯ (аз лотини (низ — хад, худуд ва …логия), истилохот, истилохшиноси, мачмуъ (систсма)-и истилохи сохаи муайяни илм, техника, истехсолот, сазюат, касбу хунар, фаъолияти чамъиятиро гуянд, ки бо мафхумхои гуногун алокаманданд. Ба маънои том терминология як сохаи лексикология аст, ки конуниятхои ташаккулу такомули истилохотро меомузад. Манбаи ташаккули терминологияи мамлакатхои Шарки Миёна …

Муфассал »