Маълумоти охирин
Главная / Илм (сахифа 10)

Илм

ФУНКСИЯИ РАСИОНАЛИ

ФУНКСИЯИ РАСИОНАЛИ функсияест, кн дар ваткхои микдори охирноки амалхои арифметики (чамъ, тарх, зарб ва таксим) бар тагйирёбандаи х ва ададхои дилхох хосил мешавад ифодааш: R(х) = Р(х)/Q(х), ин чо, Р(х) ва ()(х)— бисёрузвахо аз х.

Муфассал »

ФУНКЦИЯИ ТАХЛИЛИ

ФУНКЦИЯИ ТАХЛИЛИ, функцияест, ки онро дар ягон соха тавассути катори дарачаги ифода кардан мумкин аст. Масалан, sin х = х- + – + …. Бисёр функcияхое, ки дар математика ва татбики он вомехуранд, функсияхои тахлили мебошанд.

Муфассал »

ФУНКСИЯИ ТОК

ФУНКСИЯИ ТОК, функсияест, ки шарти f(—х) = -f(х)-ро барои хамаи киматхри х конеъ мегардонад. Масалан, sin x функсияи ток аст, зеро sin (—х) = — sin х мебошад. Графики Функсияи ток нисбат ба ибтидои системаи координатахо симметрист.

Муфассал »

ФРАЗЕОЛОГИЯ

ФРАЗЕОЛОГИЯ (аз юнони рhrasis— ибора, ифода ва логия), як кисми забонiиносист, ки мачмуи таркиб, ибора, чумлахои рехтаю устувор, конуниятхон инкишоф ва категорияхои лингвистии онхоро меомузад. Чунин ифодахои рехтаю устувори забонро вохидхои фраpеологm (фразеологизмхо) меноманд. Ба вохидхои фразеологии забон ду ва ё зиёда калимахои мустакилмаъно (масалан, гурги борондида— шахси доно; маккор; …

Муфассал »

ФУНКСИЯИ ТРАНСЕНДЕНТИ

ФУНКСИЯИ ТРАНСЕНДЕНТИ, функсияи тахлилии гайриалгебравист. Масалан, функсияи нишондихандаги, функсияи логарифми, хамаи функсияхои тригонометри транссендентианд.

Муфассал »

ФРАНСИЙ

franciy

ФРАНСИЙ (аз лотини Гransium), Гг, элементи химиявии радиоактив аз гурухи 1 системаи даврии Менделеев, мансуби металлхои ишкори; раками атоми 87. Изотопи табии нисбатан собиттараш 233Гг (даври нимкохишаш 22 дакика). Франсийро соли 1939 олими франсави М. Перей кашф карда, ба шарафи ватанаш (Франсия) Франсий номид. t гуд. кариб 8°С, t чушиш …

Муфассал »

ФУНКСИЯИ ХАТТИ

ФУНКСИЯИ ХАТТИ, функсияи оддитаринро гуянд, ки графикаш абсисса хати рост аст. Бо формулаи у=кх+b ифода мешавад; ин чо к — тангенси кунчи (Ψ) байни хати рост ва мехвари абсиса.

Муфассал »

ФРЕОНХО

ФРЕОНХО, хладонхо, номи техникии як гурух карбогидридхои хадноки галогендорро гуянд, ки ба сифати моддахои сардкунанда дар яхдонхо истифода мешаванд. Фреонхо газхои берангу буй ё моеъ буда, дар халкунандахои органики нагз ва дар об бад хал мешаванд. Масалан, ССI2Г2 (ф-12), газ, t чушиш. 29,8°С; ССI3Г (ф-11) моеъ, t чушиш 23,8°С; Фреонхо …

Муфассал »

ФУНКСИЯИ ЧУФТ

ФУНКСИЯИ ЧУФТ, функсияест, ки шарти f(—х) — (х)-ро барои хамаи киматхои х конеъ мегардонад. Масалан, соз х функсияи чуфт аст, зеро соs (—х) = соз х. Графики Функсияи чуфт нисбат ба тири ОУ симметрист.

Муфассал »

ФТОР

ftor

ФТОР (лотини Гluorum), Г, элементи химиявии гурухи VII системаи даврии Менделеев, раками атоми 9, массаи атоми 18,99840, мансуби галогенхост. Гази зарди сафедча буда, буи тез дорад. Фтори озод (холис)-ро бори аввал соли 1886 химики франсави А. Муассан бо рохи электролизи КГ дар махлули беоби гидрогенфторид хосил намудааст. Фтор ба хисоби …

Муфассал »