Маълумоти охирин
Главная / Илм (сахифа 8)

Илм

ФОСФИДХО

ФОСФИДХО, пайвастхои химиявии фосфор бо металл. Фосфидхо моддаи кристаллианд; аз таъсири об ва кислотахо зуд тачзия шуда, фосфин ном моддаи захри чудо мекунанд. Баъае фосфидхо (InР, GаР)-ро чун масолехи нимнокили, фосфидхои рух (ZN3Р2) чун зооcид истифода мебаранд.

Муфассал »

ФОСФИТХО

ФОСФИТХО, намакхо ва эфирхои кислотаи фосфит Н3PО3. Фосфитхо (мас., NаНРО3 ва Nа2НРОз) моддахои кристаллианд. Эфирхои кислотзи фосфит [(RО)3Р, (RO)2 РОН ва RОP(ОН)2] моддахои моеъ ё сахтанд. Фосфитхо ро чун стабилизаторхо, энтиоксидантхои полимерхо, нимнокилхо, инчунин дар истехсоли пайвастхои органикии фосфор истифода мебаранд.

Муфассал »

ФОСФОР

fosfor-3

ФОСФОР (лотини рhosporus), Р, элементи химиявии гурухи V системаи даврии Менделеев, раками атоми 15, массаи атоми 30,97376. Номаш аз юнони рhosphoros — нурбароранда. Чанд навъ аст: Фосфори сафед (зичиаш 1,83 г/см3, t гудозиш 44,1°С), фосфори сурх (зичиаш 2,3 г/см3, t гуд. 590°С) ва гайра. Ф.-и с а ф е д …

Муфассал »

ФОСФОРИТХО

fosforit-o

ФОСФОРИТХО, чинсхои кухии тахшиниро гуяид, ки аз фосфатуо (асосан апатит) боянд. Фосфоритхо 5—34% Р2О5 дорад. Фосфоритхо одатан дар шакли гуруша дар байни чинсхои тахшини ва дар шакли чисмхои кабат-кабат вомехуранд. Онхоро бештар барои истехсоли нурхои фосфордор истифода мебаранд.

Муфассал »

ФОСФОРОБАКТЕРИН

ФОСФОРОБАКТЕРИН, як навъ нурии бактериявиро гуянд, ки дар таркиби он спорахои микроорганизмхо хаст. Спорахои микроорганизмхо моддахои органикии фосфор, дорро ба пайвастхое табдил медиханд, ки растани онхоро ба осони азхуд мекунад. Фосфорбактеринро барои хама гуна зироати хочагии кишлок истифода мебаранд.

Муфассал »

ФОТОБИОЛОГИЯ

ФОТОБИОЛОГИЯ (аз фото… ва биология), як фасли биологияро гуянд, ки таъсири рушноиро ба организм ва ахамияти онро дар хаёти наботот, хайвонот ва одам тадкик мекунад. Ба нуму, инкишоф ва функсияхои гуногуни организмхо таъсир памудани рушнои аз кадим маълум аст. Дар асрхои 18-19 кашф шудани фотосинтез, дарёфти асосхои назариявии рангбини, таснифн …

Муфассал »

ФОТОГРАММЕТРИЯ

123-1

ФОТОГРАММЕТРИЯ (аз фото…, юнони gramma — сабт кардан, тасвир ва …метрия), муайян намудани шакл, андоза ва мавкеи объектхо аз руи тасвири фотографии онхо. Усулхои фотограмметрия дар геодезия, картография, кори харби, тадкикоти кайхо истифода мешаванд.

Муфассал »

ФОТОН

ФОТОН (кванти майдони электромагнити), зарраи элемеятарии нейтралиест, ки массааш ба сифр ва спинаш ба 1 баробар мебошад. Фотон воситаи мубодилаи таъсири мутакобили байни заррахои электрнок аст. Он энергия = h ва импулси р = h /с дорад; ин чо h — собитаи Планк, с — суръати нур дар вакуум, — …

Муфассал »

ФОТОНОКИЛИЯТ

ФОТОНОКИЛИЯТ, дар натичаи таъсири рушнои афзудани электргузаронии нимнокилро гуянд. Афзоиши консентрасияи хомилони чараён — электронхо дар зонаи гузаронанда ва суроххо дар зонаи валенти сабаби фотонокилият мебошад. Тарзи кори фоторезисторхо ба ходисаи фотонокилият асос ёфтзаст.

Муфассал »

ФОТОСФЕРА

1302962911_fotosfera

ФОТОСФЕРА, кабати поёнии атмосфераи ситорахоро гуянд. Гафсии фотосфераи Офтоб такрибан ба 0,001 R (200— 300 км), зичиаш ба 10-6—10-3 кг/м3 баробар асту харораташ ба суи боло аз 8 то 4,5 хазор К паст мешавад. Аз фотосфера кариб хамаи афканишоти электромагнитии Офтоб бармеояд. Барои фаъолияти офтобь дар фотосфера догхо ва машъалхои …

Муфассал »