Маълумоти охирин
Главная / Чамъият

Чамъият

САФОРАТХОНА

САФОРАТХОНА, намояндагии дипломатие, ки ба он сафир ва ё дигар намояндагони дипломатии класси 1- ум рохбари мекунанд. Нигаред, низ Рутбахои дипломати, Сафорат.

Муфассал »

Сулолаи САФФОРИЁН

САФФОРИЁН, сулолаи амирони эрони (861—900), ки дар пароканда шудани хилофати Аббосиён ва озод кардани Эрон аз арабхо роли калон бозида, давлати Саффориёнро ташкил карданд. Асосгузораш дехконбачахои систони Яъкуб ибни Лайс ва баро- даронаш Амр, Тохир ва Али. Яъкуб дар шахри Заранча чанд вакт шогирди саффор (мисгар) буд, ки номи сулола …

Муфассал »

САГОНА

САГОНА 1) кабре, ки аз хишти пухта 6 санг ба шакли гахвора сохта, дар он як ва баъзан якчанд майитро дафн мекарданд; 2) осори меъморист, ки барои абади гардонидани хотираи ин ё он шахс ба болои кабраш бунёд мекунанд. Сагонаро аз хишти пухта ё санг сохта бо кандакори ва накши …

Муфассал »

“САРХАДЧИЁНИ СОВЕТИ”

“САРХАДЧИЁНИ СОВЕТИ” газета, органи комитети районии Партияи Коммунистии Точикистон ва Совети депутатхои мехнаткашони райони Даштичум. Аз соли 1938 то 1957 то тиражи 1000 нусха, хафтае 1 маротиба ба забони точики нашр мешуд. Аввал бо номи «Сархадчиёни сурх» мебаромад, аз 2 июли 1955 «Сархадчиёни совети» ном гирифта буд.

Муфассал »

САРХАДХОИ ДАВЛАТИ

sarhad

САРХАДХОИ ДАВЛАТИ, хаттеро гуянд, ки худуди территорияи давлатро муайян мекунад. Сархадхои давлатии хушки ва оби бо мувофикати байни давлатхои марбута мукаррар мешавад. Маросими муайян намудани сархад 2 мархала дорад: мувофики шартнома муайян намудани самт ва мавкеи сархад (делимитасия) ва мукаррар намудани сархад дар махал (демаркасия). Сархадхои бахрие, ки обхои территориявии …

Муфассал »

САРХАКАМ

САРХАКАМ, раиси суди хаками, ки хангоми сар задани мухолифат дар байни судяхои хаками аз тарафи худи онхо интихоб мегардад ё бо тартиби мукаррар кардан конун таъин мешавад.

Муфассал »

САСАКХО

САСАКХО, халкест дар Индонезия, дар кисми маркази ва шаркии чазираи Ломбок.. Шумораашон зиёда аз 1,4 миллион нафар. (1978). Ба яке аз забонхои индонези гап мезананд. Диндорон— кисман мусулмон, як кисм пайрави хиндуия. Машгулияти асосиашон дехкони (шоливу пахтакори), хунарманди низ таракки кардааст. Сасакхо асрхои 15—17 тобеи рочахои чазираи Сумбава ва аз …

Муфассал »

САРФАРМОНДЕХИ ОЛИ

Emomali-Rahmon

САРФАРМОНДЕХИ ОЛИ, сардори олии куввахои мусаллахи давлат (ё иттифоки давлатхо) аксар дар давраи чанг ва баъзан дар шароити осоишта. Сарфармондехи оли ба хамаи муассисахои граждани, ахолии худуди давлат ва мавкеъхои амалиёти харби хокимияти фавкулодда дорад. Вазифаи Сарфармондехи оли дар Россия бори аввал июли 1914 мукаррар шуд. Дар Иттифоки Республикахои Советии …

Муфассал »

САРФАРМОНДЕХ

САРФАРМОНДЕХ, фармондехи кушунхо (флот, авиатсия) -и ягон чабхаи харби ё самти стратеги, инчунин ягон навъи куввахои мусаллах. Дар гузашта Сарфармондех барои рохбарии тамоми армияи амалкунанда таъин мешуд, вале баробари пайдоиши фронт-хо Сарфармондехро ба хар як фронт таъин мекардаги шуданд. Дар Куввахои Мусаллахи Совети Сарфармондехи кушунхоя ракетии таъиноти стратеги, пиёдагард. ФХБ, …

Муфассал »

САРРОФХОНА

sarrof

САРРОФХОНА, дукон ё муассисаест, ки ба майда кардан ва савдои пул машгул буда, пули махаллиро ба пули хоричи ва пули хоричиро ба пули махалли иваз мекунад. Саррофхона дар Юнони Кадим, Рими Кадим ва дигар мамлакатхо маълум буд. Дар асрхои миёна Саррофхона дар бисёр шахрхои Европа низ вучуд дошт. Парокандагии пулбарори …

Муфассал »