Маълумоти охирин
Главная / Маданият ва санъат

Маданият ва санъат

САЪДИ – Саъдии Шерози

sadi

САЪДИ Муслихуддин Абумухаммад Абдуллох ибни Мушрифуддин (1203/8, Шероз—1292, хамон чо), шоир, насрнавис ва мутафаккири форс-точик. Бо номхои Ш а й х Саъди, Саъдии Шерози машхур аст. Падари Саъди Мушрифи Шерози, ба кавли худи шоир, олим ва арбоби дин буда, бо он музде, ки аз давлат мегирифт, осоиши оилаашро таъмии мекард. …

Муфассал »

Суруди «САРКАШ»

«САРКАШ», 1), суруди машхури маросимии давраи Сосониён, ки хофизу бастакор Саркаш эчод намудааст. Суруд Хусрави Парвизро тавсиф менамуд ва аз ин ру, дар асрхои минбаъда санъаткорон ба он «Суруди Хусрави» ном доданд. 2) Шуъбаи сози дар «Понздахмаком». 3) Гушаи сози дар дохили шуъбаи «Хумоюн»-и «Дувоздахмаком», ки пас аз мукаддимаи «Хумоюн» …

Муфассал »

САРЕЪ

САРЕЪ ( тезрафтор, тундрав), номи яке аз бахрхои аруз Шеъри ин бахр шуху сабук, хониши он тезу бошитоб аст. Рукни аслии Сареъ ду бор мустафъилун (- -V —/- – V —) ва мафъулоту (—V) мебошад. Навъхои гуногуни Сареъ аз омезиши чахор зихофи рукни мустафъи- лун: матви — муфтаилун, махбун — …

Муфассал »

САРИ

sari

САРИ, либоси миллии занони хинду. Сариро асосан аз матои 4,5—9 метр дарози, 1 метр пахнои дошта тайёр мекунанд. Як нуки матоъро аз болои рон ду маротиба печонида, нуки дигарашро аз китфн рост ё чап ба кафо мепартоянд. Аз таги Сари нимтанан кутохостин мепушанд. Хангоми кучагарди занхо як нуки матоъро ба …

Муфассал »

Оханги «САРВИ БУСТОН»

«САРВИ БУСТОН»1) оханги мавсими — маросимии кадими, ки Накисои Чанги ба муносибати чашни Навруз эчод намудааст. 2) Гу- шаи сози дар шуъбахои «Наврузи Хоро», «Наврузи Бузург» ва «Нав- руз»(«Дувоздахмаком»). «Сарви бустон» дар кисмати хотимавии ин шуъбахо барои тахрири кисмати сози истифода мешавад. А. Рачабов.

Муфассал »

САРАБАНДА

САРАБАНДА, як навъ ракси халкии кадимии испанист. Шояд аз Шарк пайдо шуда бошад. Зарбаш 3/4, 3/2. Дар ибтидо тахти садои кастанета (кошукхо) факат занхо мераксиданд. Ракси чозибанок ва пурхуруш. Дар асрхои 15— 16 Сарабанда хамчун ракси мустакили сах- нави пеш аз мазхакахо намоиш дода мешуд. Дар асри 17.Сарабанда дар Франсия …

Муфассал »

САРАНГИ

Sarangi

САРАНГИ, як яавъ асбоби мусикии тордори хиндист, ки бо камонча менавозанд. Дастааш кутох буда, онро аз чуб месозанд. Ба руи косаи дарозруяаш пуст мекашанд. Саранги 3—4 тори асоси (яктоаш филизи, дутоаш зех; дар квинта ва кварта чур мешавад) ва 14— 15 тори иловагии мансуб ба каторовози диатоники (барои акси садо) …

Муфассал »

«САРАНДОЗ»

«САРАНДОЗ» 1) суруди маросимии кадими, аз таснифоти Накисои Чанги. «Сарандоз» дар асрхои 9—10 маъмул буда, мардуми Бухоро онро дар чашни Сада месароидаанд. 2) Шуъбае дар «Хаштмаком». 3) Гушаи сози дар дохили шуъбахои «Сабо» ва «Нав- рузи хоро».

Муфассал »

САНЪАТИ ИБТИДОИ

sanati-ibtido-naksh

САНЪАТИ ИБТИДОИ, санъати даврахои кадимтарини инсонист, ки такрибан 30 хазор сол мукаддам, баробари пайдоиши одами типи хозира Ноmо (одами окил) ва пайдоишу инкишофи маданияти археологии давраи охири палеолит ба вучуд омадааст. Бо такомули олоти мехнат диди эстетики ва олами маънавии одами кадим гани гашта, майлу зарурати инъикоси мавчудоту махлукот ва …

Муфассал »