Маълумоти охирин
Главная / Илм (сахифа 60)

Илм

Абдурахмонов Фозил

Абдурахмонов Фозил (таваллдуаш 5. 12.1930, Конибодом), морфолог, док­тори илмхои тиб (1968), профессор (1969), узви хакикии Академиям илмхои пе­дагоги ва ичтимоии Федератсияи Рос­сия (2004), Аълочии мактаби оли ва Аълочии тандурустии СССР, Ходими шоистаи илм ва техникаи То­чикистон (1994). Хатмкардаи факултети муоличавии Институти давлатии табии Точикистон ба номи Абуали ибни Сино (1952). …

Муфассал »

Абдуррахмони Суфи

Абдуррахмони Суфи  Абулхусайн (Абулхасан) Абдуррахмон ибни Умар ибни Мухаммад ибни Сахли Суфии Рози (8. 12. 903, Рай, Эрон – 25.5.986, Исфахон), муначчим ва чугрофидони арабизабони форс- точик. Солхои 946 – 947 дар шахри Диновар (наздикии Кирмоншох), солхои 948 – 949 дар Исфахон зиндаги ва фаъолият кардааст. Абдуррахмони Суфи таргибкунандаи равияи …

Муфассал »

Абдурахмонова Фируза

Абдурахмонова Фируза Муиновна (таваллуд 22. 5. 1970, Душанбе), акушер-гинеколог, доктори илмхои тиб (2002), профессор (2003). Хатмкардаи Донишгохи Давлатии Тиббии Точикистон ба номи Абуали ибни Сино (1992). Ординатори клиники ва ассис­тент (1992 – 94), аспирант (1994 – 97), ассистенти кафедраи акушери ва ги­некологияи факултети педиатри (1997-99), дотсент (1999 – 2002), профессор …

Муфассал »

Абдуррахмони Уротеппаи

Абдуррахмони Уротеппаи (соли таваллуд ва вафот номаълум), хаттот ва хушнависи точик (нимаи дуюми асри 19). Дар гузари Чармгари Уротеппа дар оилаи Мухаммадбой ном шахси олиму фозил ба дунё омад. Баъди дар зодгохаш сохиби маълумоти ибтидои гардидан, барои такмили дониш ба мадрасаи Кукалтоши Бухоро меравад. Дар Мадраса Абдуррахмон Уротеппаи, дар баробари …

Муфассал »

Абдурахмонов Шариф

Абдурахмонов Шариф (1898, чамоати Куикозиёни нохияи Конибо- дом – 10. 2. 1983, Кургонтеппа), хо­дими хизби ва давлати, аз оилаи дехкон, яке аз иштирокчиёни фаъоли баркароркунии Хокимияти Совети дар Шимоли Точикистон. Фаъоли­яти мехнатии у хеле бармахал огоз ёфт. Солхои 1915 – 25 ба хайси коргари корхонаи истехсоли нефти САНТО (холо КИМ), …

Муфассал »

Абдуррахмони Xоразми

Абдуррахмони Xоразми (соли таваллуд номаълум — вафот 1462), хаттот ва хушнависи форс-точик (асри 15). Яке аз устодони маъруф ва муваффаки хати настаълик.  Бештари умраш дар Шероз ва Багдод гузаштааст. Чанде хам- рохи писараш Абдуррахим дар дарбори Яъкуб ибни Хасан Оккуюнлу (хукмронии 1478 – 90) хидмат кардааст. Аз руйи яке аз …

Муфассал »

Абдурразок Махдум

Абдурразок Махдум (соли таваллуд ва вафот номаълум), хаттот ва хушнависи точик (охири асри 19 – аввали асри 20). Зодгохаш Шош. Дар навиштани анвои хати араби махорати баланд дошта, осори классикони адабиёти форс-точикро китобат кардааст. Аз намунаи осори китобаташ то имруз мачмуахои ашъори «Девони Юсуф» (китобаташ 1908, тахти раками 902), «Девони …

Муфассал »

Абдуррахмонхон

abdurrahmonxon

Абдуррахмонхон (1844-1.10. 1901), амири Афгонистон (1880-1901), набераи амир Дустмухаммадхон. Солхои 60 асри 19 хокими Тошкургон буд. Барои точу тахти Кобул бо амакзодаи худ Шералихон мубориза бурд. Соли 1869 шикаст хурда, ба Самарканд омад ва ёздах сол истикомат намуд. Баъди чанги дуюми байни Англия ва Афгонистон ба ватанаш баргашт, бо ёрии …

Муфассал »

Абдурразоки Лохичи

Абдурразоки Лохичи Али ибни Хусайн, мулаккаб ба Файёз (соли таваллуд  номаълум – вафот. 1661), намояндаи мактаби фалсафаи Исфахон ва хикмат мутаолихаи Эрон. Яке аз шогирдон ва домоди Садруддини Шерози. Абдурразоки Лохичи улуми замонаашро дар Марога омухт, силас ба маркази хавзаи илмии ахди Сафавия – Исфахон омада, ба омузиши улуми аклию …

Муфассал »

Абдуррашид ибни Махмуд

abdurrashid-ibni-mahmud

Абдуррашид ибни Махмуд (соли таваллуд номаълум – вафот 1058), амири Газнавиён (1050 -1058). Фармондехи сипохи Султон Масъуд буд. Ракибони аслии Fазнавиён дар замони хуку­мати Абдуррашид дар Гарб салчукиён ва дар Шарк карохониён буданд. Солхои хукумати Абдуррашид ба чанг бо салчукиён ба­рои тасарруфи Систон ва манотики гарби Афгонистон гузашт. Сиёса­ти хоричии …

Муфассал »