Маълумоти охирин
Главная / Илм (сахифа 18)

Илм

ТРЕМОЛИТ

tremolit

ТРЕМОЛИТ (аз носми водии Тремола дар чануби Швейцария), минерал аз гурухи амфиболхои моноклини, Са2Мg5(Si4O11]2· (ОН, Г)2. Омехтахояш Na, Ге, Мn, Cr, АI, Р. Кристаллхояш сафеди хокистартоби сузаyшакл. Сахтиаш а—6,5; зичиаш кариб 3000 кг/м3. Тремолит хамчун минерали хоси метаморфи дар байни охаксангу доломитхои кристалли, роговикхо ва кристаллхои калони он дар рагхои …

Муфассал »

ТРИАНГУЛЯЦИЯ

triangulyaciya

ТРИАНГУЛЯЦИЯ («аз лотини triangulum— секунча), усули сохтани силсилаи секунчахои муштарак барои муайян кардани мавкеи пункти геодезист. Дарозии як тараф ва кунчхои як секунчаро чен намуда, дарозии дигар тарафхои хамин секунча ва дигар секунчахои силсиларо бо усулхои тригонометри хисоб мекунанд.

Муфассал »

ТРИБОМЕТРИЯ

tribometriya

ТРИБОМЕТРИЯ (аз юнони tribos —соиш ва нетрия), усулхои ченкунии кувва ва коэффисиенти соиши беруна, худуди соиши беруна ва дарачаи хурдашавии сатххои соишхурандаро гуянд.

Муфассал »

ТРИБОЭЛЕКТР

triboelektr

ТРИБОЭЛЕКТР (аз юнони tribos— соиш), ходисаи аз соиши ду чисм ба вучуд омадани зарядхои электрист. Хангоми соиши байнихамдигарии ду диэлектрик, нимнокил ё металлхои таркиби химиявиашон гуногун (ё таркибашон якхелаю зичиашон гуногун) мушохида мешавад. Дар натичаи соиши ду чисми таркиби химиявиашон якхела чисми зичиаш нисбатан зиёд мусбат заряднок мегардад.

Муфассал »

ТОННА

tonna

ТОННА (аз франсузи tonne) вохиди асосии масса; баробари 1000 кг. Тонна дар забони руси, точики ва байбаиналхалки ( кабул шудааст. Дар ШМА Тоннаи дароз (1016,047 кг) ва Тоннаи кутохро (907, 185 кг) нив истифода мебаранд.

Муфассал »

ТОПАЗ

topaz

ТОПАЗ, минералест аз гурухи силикатхо, Аl2(Sio4) (Г, ОН)2. Крис- таллхои призмашакл (ваанашон то 60—80 кг) хосил мекунад. Ранги Топаз зард, сабз, кабуд ва гулобист; Топази беранг низ хаст. Сахтиаш 8; зичиаш 3400—3640 кг/м3. Кристаллхои шаффофи беранг ва хушранги Топаз санги киматбахоянд. Чинсхои Топаздор (грейзенхо)-ро чун масолехи оташтобовар истифода мебаранд. Дар …

Муфассал »

ТОПОЛОГИЯ

ТОПОЛОГИЯ (аз юнони tороs —чой ва …логия), як фасли математикаро номанд, ки мафхуми муттасили — яке аз мухимтарин мафхумхои математикаро меомузад. Ба ибораи дигар, Топология мафхуми бефосилагиро (ки масалан, дар мафхуми худуд ифода мешавад) хамачихата тадкик мекунад. Типологияи сатххо махдуд нест ва зимни ин Топологияи бисёрчена ба миён омад. Топология …

Муфассал »

Бурчи ТОВУС

ТОВУС (лотини Раvо), бурчест дар Нимкураи чануби осмон. Кадри зохирии муниртарин ситорааш ба 2,0 баробар аст. Аз худуди СССР намоёя нест. Нигаред низ Осмон.

Муфассал »

ТИФЛОПЕДАГОГИКА

ТИФЛОПЕДАГОГИКА (аз юнони typhlos — кур ва педагогика), як сохаи дефектологияро номанд, ки ба масъалахои таълиму тарбия, маълумот ва таиёрии мехнатии шахсони нобино (кури модарзод, кувваи босираашон суст, куру кар) машгул аст. Маркази Тифлопедагогикаи совети — Институти тадкикоти илмии дефектологияи Академияи Илмии Педагоги. Дар Ресспубликаи Совети Сотсиалистии Точикистон. 2 мактаби …

Муфассал »

ТОКЕМБРИЙ

tokembriy

ТОКЕМБРИЙ, замонест дар таърихи геологии Задмин, ки пеш аз давраи кембрий (ё палеозой, фанерозой) омада, табакахои хамон давраи кишри Заминро дар бар мегирад. Такрибан 4 млрд сол (8/9 хиссаи таърихи геологии Замин) давом кардааст; ба эрахои археозой ва протерозой таксим мешавад. Пайдоиши кадимтарин табакахои чинси кухи, хаёт (аввалин обсабзхо, бактерияхо) …

Муфассал »