Маълумоти охирин
Главная / Илм (сахифа 4)

Илм

ХИМИЯИ ЯДРОИ

ximiyai-yadroi

ХИМИЯИ ЯДРОИ, як кисмати химияро гуянд, ки байни физикаи ядрои, радиохимия ва химияи физики чой гирифтааст. Xимияи ядрои таъсири мутакобили табдилоти ядрои атом ва хусусияти моддахоро меомузад. Истилохи «Xимияи ядрои» аксар ба маънои радиохимия истифода мешавад.

Муфассал »

ХИНИН

ХИНИН, алкалоидест, ки дарпустлох ва дигар кисмхои дарахтони Сinchona ва Remijia (дар мамлакатхои тропики месабзанд) мавчуд аст. Хининро соли 1820 дар шакли холис олимони франсави П. Пелте ва Ж. Каванту кашф ва соли 1944 олимони америкои Р. Вудворд ва В. Деринг онро пурра синтез кардаанд. Хинин пайвасти полисиклии мураккаб мебошад.

Муфассал »

ХАТХОИ ХИНДИ

ХАТХОИ ХИНДИ, гурухи хатхои Осиёи Чан. Шарки, ки манбаи умумии пайдоиш ва принсипхои ягонаи сохти алифбои доранд. Кадимтарин навъи хати Хиндустон катибахои иероглифии рамзкушои нашудаи мухрхо (хазораи 3—2 то мелод) мебошанд, ки аз Мохенчо Даро ва Хараппи ба даст омадаанд. Нахустин осори адабии рамзкушоишуда ба асри 3 то мелод тааллук …

Муфассал »

ХИРВОР

ХИРВОР, харвор, боре ки як хар бардошта тавонад, ченаки вазн, ки аз даврахои кадим дар байни халкхои Шарк маъмул аст. Xирвор охири асри 10 дар давлати оли Буя (давлати феодалии асримиёнаги дар Эрон) чори гардид ва он баробари 12 ман (дар ин давлат 1 ман 5/6 кг) буд. Вакте ки …

Муфассал »

Харфи ХЕ

ХЕ хо, хои муъчама, хои сахаз, номи харфи хафтуми алифбои араби ва нухуми алифбои арабиасоси точикист. Овозе, ки ин харф ифода мокард, дар алифбои лотиниасоси точики бо харфи «Xе» ва аз соли 1940 дар таркиби алифбои русиасоси точики ба шакли «Xе» ишора мешуд. Дар абчад кимати ададиаш ба 600 баробар …

Муфассал »

ХИМИЯИ ОРГАНИКИ

ximiyai-organiki

ХИМИЯИ ОРГАНИКИ, илмест, ки моддахои органики (пайвастхои карбонро бо элементхои дигар) ва конунхои табаддулоти онхоро меомузад. Карбон бо аксар элементхо пайваст хосил мекунад. Дар Xимияи органики хар як карбогидрид катори генетнки дорад. Катори генетикиро дар натичаи ба ин ё он гурухи функсионали, ки хосияти химиявии ин моддахоро муанян мекунад, иваз …

Муфассал »

ХИМИЯИ РАДИАСИОНИ

ХИМИЯИ РАДИАСИОНИ, як фасли химияро гуянд, ки табаддулоти химиявии аз таъсири афканишоти ионизонанда ба вучуд ояндаро меомузад. Кобилияти реакцияхои химиявиро ба амал овардани афканишоти ионизонанда баъди кашфи радиоактивият ошкор гардид. Xимияи радиасиони соли 1896 пайдо шуда бошад хам, чун сохаи мустакили илм солхои 40 асри 20 дар натичаи ба вучуд …

Муфассал »

ХИМИЯИ ТАХЛИЛИ

ximiya1

ХИМИЯИ ТАХЛИЛИ, илмест оид ба усулхои омузиши таркиби моддахо. Xимияи тахлили аз ду кисми асоси — галили микдори ва тахлили сифати иборат аст. Гайр аз ин дар Xимияи тахлили тахлили техники низ вучуд дорад, ки ба мачмуи усулхои тахлили органики, гайриорганики, сифати ва микдори асос ёфтааст. Xимияи тахлили дар инкишофи …

Муфассал »

ХИМИЯИ УМУМИ

ХИМИЯИ УМУМИ, як кисми химияро гуянд, ки дар он мафхумхо, конунхо ва назарияхои асосии ин фан, сохт, хосият ва усулхои ба даст даровардани элементхои химиявию пайвастхои мухими онхо омухта мешавад. Таълимот оид бд сохти атом ва Конуни даврии Менделеев асоси Xимияи умуми мебошад.

Муфассал »

ХАТИ РОСТ

ХАТИ РОСТ, як мафхуми асосии геометрияро гуянд. Хангоми аз нуктаи назари геометрия баён кардани ягон ходиса хати рост чун як мафхуми ибтидои истифода мешавад.

Муфассал »