Маълумоти охирин
Главная / Биология (сахифа 31)

Биология

РАМАШ

РАМАШ (араби—чашмак задан), сурхиест, ки дар пилки чашм пайдо мешавад. Хангоми он чашм андак варам карда, аз он ашк мерезад.

Муфассал »

РАМИ

rami

РАМИ, гиёхест аз чинси бёмерия (Beehmeria), ки ба оилаи газнахо тааллук дорад. Одатан б ё м е р ия и с а и-с а ф е д ё газнаи чина — В. nivea ва Pамии сабз — В. viridis б В. Utilis-po Рами меноманд. Рами гиёхи бисёрсолаест, ки пояи рост, …

Муфассал »

РАСИШИ МЕВА

РАСИШИ МЕВА, пухтани ме в а, мачмуи тагйироти морфологию биохимиявии мева, ки дар натичаи он тухм пурра ба зоими растанихои нав мубаддал мегардад, мевапарда бошад, тухмро мухофизат ва пакн мекунад. Баъди гардолудшавии гулхо дар растанихои мевадор гурак пайдо мешавад, ки бошиддат месабзад. Дар дохили гурак ташаккул ва расиши тухм ба …

Муфассал »

РАДИОТЕРАПИЯ

radioterapeya

РАДИОТЕРАПИЯ, (аз радио… ва терапия), дар муолича истифода бурдани шуоъхои гуногуни ионизатсиякунанда. Навъхои Радиотерапия инхоанд: алфатерапия, бетатерапия, гамматерапия, терапияи нейтрони, тера­пияи пи-мезони, торапияи протони, рентгенотерапия, терапияи электрони. Радиотерапия ба омилхои зерин асос ёфтааст: 1) таъсири биологии шуоъхои ионизатсиякунанда, яъне кобилияти дар бофтахо, узвхо ва умуман организм тагйироти анатоми ва функсионали …

Муфассал »

РАДИОЛЯРИЯХО

radiolyariho

РАДИОЛЯРИЯХО (Radiolaria), шуоъгихо, як зерсинфи соддатаринхоро гуянд, ки ба синфи саркодовихо мансубанд. Зиёда аз 7 хазор намудашон маълум аст. Радиолярияхо организмхои планктони мебошанд. Андозаашон аа 40 мкм то 1 мм; шаклхои калоннашон то якчанд см мешаванд. Дар беруни танашон псевдоподияхои нихоят борики риштамонанд мавчуданд, ки онхо вазифаи харакат кардан ва …

Муфассал »

РАБК

dieta

РАБК дар тибби кадим усули табобате, ки бо рохи ба низом даровардани тарики истеъмоли таом амали мегардад.

Муфассал »

ПУФАКПОЙХО

pufalpoyho

ПУФАКПОЙХО, трипсхо, шил шилаболхо (Thysanoptera), катори хашаротхоро гуянд, ки танашон дарозруя буда, ба самти у тахтапушту  шикам фишурда шудааст; дарозиашон одатан 0,5—2,  баъзан то 5 мм (намудхои тропикиашон то 14 мм меша­ванд); дар cap чихози дахонии ха- ланда доранд. Пойхояшон аз пан- чаи 2-аъзогии бечангол иборат бу­да, дар асоси хар …

Муфассал »

ПУЧАК

puchak

ПУЧАК, фурункул, илтихоби шадиди фасодноку табохи халта­чаи муй ва бофтахои пайвасткунандаи атрофи он, ки бактерияхои фасодовар ба вучуд меоранд. Пучак аз ифлоси ва андаке чарохатнокшавии пуст, бисёр чудо шудани араку равган, ихтилоли мубодилаи модда ва гайра пайдо мешавад. Пучак дар шакли рирехчаи сурхрангу нугдори дарднок ва асосан дар руи пусти …

Муфассал »

ПУЛМОНОЛОГИЯ

pulmonology

ПУЛМОНОЛОГИЯ (аз лотини pulmo, pulmonis — шуш ва …логия), сохаи тибби клиникиест, ки беморихои узвхои нафас (хирной, бронххо, шуш, пардаи шуш)-ро меомузад. Сили шушро бошад, фтизиатрия меомузад. Пулмонология чун сохаи мустакили тиб дар нимаи дуюми асри 20 аз терапия, чаррохия ва педиатрия чудо шудааст. Пулмонология аз як катор усулхои махсуси …

Муфассал »