Маълумоти охирин
Главная / Биология (сахифа 60)

Биология

МИМОЗА

mimoza

МИМОЗА (Mimosa), растанихоеро гуянд, ки ба оилаи мимозагихо мансубанд. Ба шакли гиёххои бисьёрсола, бутта ё дарахт меруяд. Барги ду карат паршакл, гулхои майда дорад. 450—500 намудаш дар Америкаи тропики ва субтропики, кисман дар Африка ва Осиё пахн шудааст. Баргхои баъзе намудхoи Мимоза бо таъсири ангезандахо (равшани, харорат ва омилхои диг.) …

Муфассал »

МИКРОСПОРИДИЯХО

mikrosporidiya

МИКРОСПОРИДИЯХО (Microsporidia), номи як гурух организмхои соддатаринанд, ки ба синфи кидоспоридияхо мансубанд. Бештар аз 20 чинс ва 300 намуд доранд. Микроспоридияхо пара­зит дохилихучайравии хайвонот (асосан бандпойхо ва модихо) мебошанд. Бо рохи гайричинси меафзоянд. Баъди катъ гардидани процесси чинчи (автогамия) процесси спорахосилшави (спорогония) огоз меё­бад. Спорахои Микроспоридияхо асосан байзашакли калонашон 2—10 …

Муфассал »

МИКРОФЛОРА

mikroflora

МИКРОФЛОРА (аз микро… ва флора), мачмуи микроорганизмхоеро гуянд, ки дар ин ё он мухите (хок, об, даво, хуроквори, организми хайвонот, растани, одам ва г.) зиндаги мекунанд. Таркиби микдори ва намудии М. аз руи шароити мухит муайян карда мешавад. 1 мл об аз 5 то 100 хазор, ва 1 г хок …

Муфассал »

МИКСОМИЦЕТХО

miksomicet

МИКСОМИЦЕТХО (Myxomycctn; аз юн. туха — луоб ва mykes — занбуруг), организмхои занбуруг симои бехлорофил. Кариб 400 намуд доранд; бештари онхо космополит (хама чой пахншуда) мебошанд. Фазаи вегетативиашон диплоиди, дар наму­ди массаи бисёрядрогии протоплазми — плазмодия (андозаашон аз якчанд мм то 1 м) аст. Миксомицетхо аз хисоби спорахо меафзоянд. Онхо …

Муфассал »

МИКРООРГАНИЗМХО

mikroorganizm

МИКРООРГАНИЗМХО микробхо, номи умумии организмхои майдатарин, ки факат бо микроскоп дидан мумкин аст. Микроорнанизмхоро микробиоло­гия меомузад. Аз мавчудияти Микроорнанизмхо бо­ри аввал олими Рим Марк Варрон (асри 1 то м.) дарак додааст, баёни илмии он бошад, ба табиатшиноси голланди А. Левенгук (нимаи дуюми асри 17) мансуб аст. Бактерияхо, занбуругхо, актиномидетхо, риккетсия, …

Муфассал »

МИКРОБИОЛОГИЯ

mikrobiologiya

МИКРОБИОЛОГИЯ (аз микро… ва биология), илмест дар бораи сохт, таърихи инкишоф, генетика, систе­матика, физиология ва экологияи микроорганизму (мас., бактерияхо, микоплазмахо, занбуругхо ва обсабзхои микроскопи). Микробиология асосан биологияи микроорганизмхо, коркарди усулхои мубориза бар зидди микроорганизмхои зараррасон ва истиродаи микрооргаиизмхои фоиданокро тадкик, менамояд. Инкшиофи Микробиология ва талаботи амалия боиси ба сохахои мустакили …

Муфассал »

МЕТАМОРФОЗ

metamorfoz

МЕТАМОРФОЗ (аз юн. metamorphosis — дигаргуншави, табдилёби), 1. дигаргуншавии шакл ва сохти организми хайвонот дар давраи инкишофи баъдичанини. Метаморфоз дар процесси инкишофи индивидуалии организм — онтогенез одатан хангоми сахт тагйир ёфтани шароит ва тарзи зиндаги (мас., дар вакти аз об ба хушки баромадан ва ё аз хаёти мустакилона ба паразитизм …

Муфассал »

МЕТАГЕНЕЗ

metagenez

МЕТАГЕНЕЗ (аз мета… ва …генез), бо бонавбат ивазшавии ду наслро (афзоиши яке бо рохи чинси ва дигараш танхо бо рохи гайричинси) гуянд, ки ба баъзе рудаковокхо, кирм ва хордадорони дарачаи паст хос аст. Метагнез яке аз шаклхои бадали насл мебошад.

Муфассал »

МЕРИСТЕМА

meristema

МЕРИСТЕМА (аз юн. meristos — таксимшаванда), бофтаи хучайра офар, чунон бофтаи растаниро гуянд, ки кобилияти таксим ва офариниши хучайрахои навро муддати мадид таъмин мекунад. Баъзе хучайрахо дар овони эмбрионии инкишоф боздошта мешаванд ва зимни таксимшави сабзиши мунтазами растаниро таъмин менамоянд. Дигар хучайрахои Меристема бошанд, тадричан дифференциация шуда, бофтахои гуногуни доими …

Муфассал »

МЕМБРАНАХОИ БИОЛОГИ

membranahoi-biologi

МЕМБРАНАХОИ БИОЛОГИ, пардахои нихоят тунукеро гуянд, ки сатхи хучайрахои гуногун, заррахои субхучайрави, инчунин канали ва хубобчахои протоплазмаро мепушанд. Гафсии Мембранахои биологи такрибан 100 А аст. Мембранахои биологи дар натичаи полимеризации сафедахо ва липоидхо хосил мешаванд. Ташаккули сохти Мембранахои биологи ба хосияти функционалии онхо алокаманд аст. Функцияи Мембранахои биологи аз танзими …

Муфассал »