Маълумоти охирин
Главная / anvarj63

anvarj63

Лимпопо дарё

limpopo-daryo

ЛИМПОПО (Limpopo), Тимсохдор, – ин дарё дар Африкаи Чануби. Тулаш 1600 км, масохати хавзааш 440 хозор км2. Аз каторакуххои Витватерсранд cap шуда, баъд аз бурида гузаштани пастхамии Мозамбик ба укёнуси Хинд мерезад. Шохобхои асосиаш: аз чап — Нотвани, Шаши, Шангане, аз рост — Олифанте. Дар мавсими сербориш сатхи об то …

Муфассал »

Организмхои автотрофи

Организмхои автотрофи (аз юнони autos — худ ва trophe — хурок), организмхои аутотрофи, организмхоест, ки моддахои органикии барои хаёт зарурро аз моддахои гайриорганики синтез мекунавд. Ро­ли Организмхои автотрофи дар табиат хеле калон аст. Онхо тамоми моддахои органикиро, ки одам ва кариб хамаи хайвонхо синтез карда наметавонанд, хосил мекунанд (нигаред Организмхои …

Муфассал »

Органхои ичроия ва амрдиханда

Онхо ичроия ва амрдиханда, дар давлатхои сотсиалисти муассисахои маъмуриест, ки ба­рои ичрои вазифахои идоракунии корхои давлати ваколати хукумати доранд. Орган аз тарафи Советхо таш­кил карда мешаванд. Онхо ичрои конунхоро ташкил, корхои давлатиро идора мекунанд, фаъолияти амрдихии  худро барои халли масъалахои конкрети ба амал мебароранд. Аз ин  ру, онхоро органхои ичроия …

Муфассал »

Оператори Лаплас

Оператори Лаплас, лапла­сиан, д е.л та-о пе р а тор, Д- оператор, операторы дифферен­циалии хаттиеро гуянд, ки функсияи ф(х|, х2, …, хя)-и аз п тагйирёбанда (Х|, х2, …, хп) вобастаро ба функ­сияи Аф = мувофик мегузорад. Дар холати хусуси Оператори Лапласро барои функсиям дутагйирёбандаи ф(х, у) ба шакли зерин менависанд: …

Муфассал »

Мавзуъ

libertto-odam-navisandai-itolyovi

МАВЗУЪ – калимаи араби буда маънояш «вазъ кардашуда» мебошад. Дар забони русси мавзуъро «Тема» мегуянд ва ба забони англиси «Object» ё «Subject» мегуянд. Ба Мавзуъ объекти тасвири бадеи, доираи ходисахои хаёт, ки нависанда ё рассом дар асараш тасвир намудааст. Мавзуъ бо мундаричаи гояви алокаи узви дошта, масъалаи асосии асарро низ …

Муфассал »

Лоик Шерали

loiq_sherali_03

ЛОИК ШЕРАЛИ (тахалусаш «Лоик») шоири барчастаи точик. Лоик санаи 20.5.1941 дар дехаи Мазори Шарифи нохияи Панчакент таваллуд шуда санаи 30-юми июни 2000-ум сол дар ш. Душанбе вафот кард ва уро дар оромгохи Лучоб дафн карданд. Лоик Шерали аз оилаи дехкон буд. Аъзои хизби партияи комунисти аз соли 1972 буд. Институти …

Муфассал »

Маданияти Арабизабон

madaniyati_arabho-7-10

МАДАНИЯТИ АРАБИЗАБОН — маданиятест, ки байни асрхои 7—10 дар Хилофати араб дар натичаи омузиши маданияти арабхо ва халкхои аз тарафи онхо истилошудаи Шарки Наздик ва Миёна, Африкаи Шимоли, чануби гарбии Европа ба вучуд омадааст. Пеш аз маданияти араб дар нимчазираи Арабистоин маданияти арабхои кучманчи ва мукимии зироаткоре вучуд дошт, ки …

Муфассал »