Маълумоти охирин
Главная / Илм / Оператори Лаплас

Оператори Лаплас

Оператори Лаплас, лапла­сиан, д е.л та-о пе р а тор, Д- оператор, операторы дифферен­циалии хаттиеро гуянд, ки функсияи ф(х|, х2, …, хя)-и аз п тагйирёбанда (Х|, х2, …, хп) вобастаро ба функ­сияи

Аф =

мувофик мегузорад.

Дар холати хусуси Оператори Лапласро барои функсиям дутагйирёбандаи ф(х, у) ба шакли зерин менависанд:

д\ а*<р

Дф “ дх* + ду*

барон функсияи яктагйирёбанда бошад. Оператори Лаплас чунин аст:

д, =

Оператори Лаплас дар чунин масъалахои физи­каи математики дучор мешавад, ки дар он хосиятхои изотропии мухитхои якчинса (пахншавии рушнои, харакати моеи идеалии тазъикнопазир ва гайра)-ро меомузад.

Муодилаи Аф = 0-ро одатан муодилаи Лаплас меноманд, ки номи Оператори Лаплас низ аз хамин чо бармеояд.

Инчунин кобед

САРМАШК

САРМАШК (с а р х а т, хусни хат, муфрадот, мачмуи харфхои алохида, таркибхои харфии …