Маълумоти охирин
Главная / Биология (сахифа 6)

Биология

САЛЛУЛАЙН

САЛЛУЛАЙН (араби- кашида шуданн чашм), дар тибби кадим истилохеро гуянд, ки хурд шудан, фурурафтан ва ба дарун кашида шудани чашмро ифода мекунад.

Муфассал »

РУДА

ruda

РУДА, дар аксар хайвонхо рохи (чойи) хозима аст, ки аз дахон cap шуда то сурохии макъад. (сурохии акиб) тул мекашад; дар opганизмхое, ки рохи хозимаашон ба кисмхо чудо шудааст, Руда кисми баъди меъда ояндаи он мебошад. Дар просесси инкишофи чанинии хайвонот Pудаи аввалин дар давраи гаструла хосил шуда, ба воситаи …

Муфассал »

РУДАКОВОКХО

rudakovakho

РУДАКОВОКХО (Coelenterata), як навь чонварони бисёрдучайраи суст инкишофёфтаеро гуянд, ки дар об (бештар дар бахрхо) танхо ва ё гурух-гурух зиндаги мекунанд. Вобаста ба тарзи зист Рудаковокхоро одатан ба полипу ва медузахо чудо мекунанд. Рудаковокхо танзо як ковоки— ковокии руда доранд (номашон хам аз мамин чост). Танаи Рудаковокхо аз ду кабат …

Муфассал »

РОМУЗ

del

РОМУЗ, далфин, дулфин, делфин (Dolphininaе), як вавъ ширхурхои бахриро гуянд, ки аз чумлаи китхои дандондор медонанд. Дарозии танашон 1,2—10 м. Аксар Ромуз дар тахтапушт боли шиновари доранд. Фукашон борик ва дандонашон хеле бисёр (зиёда аз 70) аст. Системаи асаби марказии Ромуз нагз инкишоф ёфтааст; нимкурахои магзи сарашон калон аст (дар …

Муфассал »

РИНИОФИТХО

sj-02-428

РИНИОФИТХО , псилофитхо , кадимтарин ва оддитарин гурухи растанихои дарачаи оли, ки нобуд шудаанд. Хусусиятхои асосии онхо: дар нуги пояхо чойгир шудани спорангийхо, набудани решаву барг, шохронии дихотоми, сохти оддии анатоми ва гайра. Риниофитхо дар чойхои серрутубат, шибарзамин ва сохилхои тунукоби дарёхо (400 миллион сол мукаддам) мерустанд. Тадкики сохти Риниофитхо …

Муфассал »

Ангури РИСЛИНГ

anguro-risling

РИСЛИНГ, рисл и н о к, Рислинги р е й н и, як навъ ангури миёнсоли. Зотан аз водии дарёи Рейн. Дар Республикаи Федеративии Германия парвариш меёбад ва аз он майхои машхури ренниву мозели тайёр мекунанд. Дар Иттифоки Республикахои Советии Сотсиалисти Союз Советских Социалистических Республик СССР дар кишвархои Краснодару Ставрополи …

Муфассал »

РЕТИКУЛОСАРКОМА

retikulosar

РЕТИКУЛОСАРКОМА, яке аз намудхои саркома; омоси бадзотест, ки аз хучайрахои хунофари магзи устухон ва гуддахои лимфа (номи кухнааш лимфосаркома), бодомакхои гулу ва баъзан бофтаи лимфавии узвхои даруни сар мезанад. Хучайрахои Ретикулосаркома зохиран ба хучайрахои туршакли муътадил монанданд. Фаркашон дар он аст, ки дар бофтаи Ретикулосаркома наххои нукрахох (озманди нукра) хеле …

Муфассал »

РЕФЛЕКСХО

РЕФЛЕКСХО (аз лотини геПехиз — бозтоб, мунъакис), посух (реаксия)- хои организмро ба ангезиши р ес е п т о р (чихози пазиро)-хо номанд. Хангоми Рефлекс узви дахлдор ё ба кор медарояд ё аз кор мемонад. Амалиёти тамоми узвхои бадан ба Рефлекс вобаста аст. Бо ёрии Рефлекс дар байни кисматхо ва …

Муфассал »

ХЕМОРЕСЕПТОРХО

bio-r-mpart1-48

ХЕМОРЕСЕПТОРХО (аз хемо… ва ресепторхо), хучайрахои хассоси махсус ё кисми хучайра (масалан, нуги асаб)-ро гуянд, ки тавассути онхо организми хайвоноту одам аз ангезандахои химияви, аз чумла тагйироти мубодилаи моддахо бохабар мешавад.

Муфассал »

ХЕМОСИНТЕЗ

ХЕМОСИНТЕЗ (аз хемо… ва синтез), хемолитоавтотрофия, чараёнест, ки хангоми он баъзе бактерияхо аз хисоби энергияи оксидшавии пайвастхои ноорганики (аммиак, гидроген, пайвастхои сулфур ва гайра) аз дуоксиди карбон моддахои органики хосил мекунанд. Бактерияхои хемосинтезкунанда, растанихо ва микробхои фотосилтезкунанда гурухи организмхои автотрофианд (организмхое, ки аз моддахои ноорганики — об, гази карбонат, пайвастхои …

Муфассал »