Маълумоти охирин
Главная / Илм / МИКРОСКОП

МИКРОСКОП

mikroskopМИКРОСКОП (аз микро… ва …скоп), заррабин, асбоби оптики барои дидани объектхои нихоят хурд, ки ба чашми мукаррари наменамоянд. Чашми инсон аз хубтарин масофаи биниш (барои чашми солим 250 мм) чузъиёти объектро, ки ба хамдигар аз 0,08 мм наздиктар чойгиранд, фарк намекунад. Бо ёрии Микроскопи оптики кисмхои предметро, ки нисбат ба якдигар дар масофаи 0,2—0,25 икм (микрометр) чойгиранд, фарк кардан ё худ бактерияхо ва унсурхои структурии хучайрахоро дидан мумкин аст.

Аввалин Микроскопро Г. Галилей сохтааст (1609—10). Баъдтар Микроскопро олимони рус (М. В. Ломоносов, Л. Эйлер, А. А. Лебедев) ва олимони хоричи (А.

Левенгук, Э. Аббе), такмил дода, наза­рияи онро инкишоф доданд. Микроскопхо оптики ва электрони мешавад.

Микроскопи оптики (Расми 1. ми 1) аз системаи оптикие, ки тасвири предметро ка­лон мекунад, системаи шуоъафкан (оинаи 1, конденсори 2), мизаки ашёи тадкикшаванда (3), револьвер бо объективхо (4), тубус бо окуляраш (5) ва штатив (б) иборат аст. Объ­ектив Об ва окуляр Ок (расми 2) системаи оптикии Микроскопро ташкил медиханд.

Он МП 2) ва ё аз тарафи чапи фокуси пеши окуляр Fj пайдо мешавад. Дар холати якум окуляр тасвири ростаи мавхуми (M”N”)-po медихад, ки карат калон карда шудааст.

Дар холати дигар тасвири хакикии Эг = — маротиба калон кардашуда

ба вучуд меояд, ки онро дар экран дида, аз он акс бардоштан мумкин аст (М.-и проекциони, микрофотогра­фия). Калонкуни умумии Микроскоп мебошад. Объективхои Микроскоп тасвирро аз 3 то 100 ва окулярхо аз 7 то 15 карат калон мекунанд. Калонкунии матлуби Микроскоп аз руи формулаи р = (500-J- -f- 1000) А хисоб карда мешавад, ки дар он А—апертура» ададии объ­ектив мебошад (ниг. Апертура). Махдудияти кувваи тафрикаи Микроскоп барои додани чузъиёти нави пред­мет, ки дар натичаи бисёр калон кардани тасвир ба вучуд меояд, имкон намедихад. Дар холати аз о 51 Х/А хурд будани масофаи бай­ни ду нукта (X — дарозии мавчи шуоъ), онхоро бо Микроскоп алохида-алохида дидан мумкин нест. Одатан А ба баробар аст, аммо бо ёрии иммер­сия (моеъи муътамади байни предмет ва объектив, ки нишондоди nm- каста ш калон аст) А-ро то 1,6 зиёд метавон кард. Аз хисоби хурд кар­дани дарозии мавч кувваи тафрикаро боз хам зиёдтар бардоштан мум­кин аст (дар Микроскопи электрони ба амал оварда мешавад).

Инчунин кобед

САРМАШК

САРМАШК (с а р х а т, хусни хат, муфрадот, мачмуи харфхои алохида, таркибхои харфии …